Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-35 για :Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Δημ. Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ-Συνοπτικός Διαγωνισμός-Σχετ. Σύμβαση 424/2-11-2020(20SYMV007570208)

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-35 για :Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Δημ. Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ-Συνοπτικός Διαγωνισμός-Σχετ. Σύμβαση 424/2-11-2020(20SYMV007570208)
Ημ/νια: 15/04/2021 11:46:02
Φορέας: ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟY
ΑΔΑ: 9ΒΓ046ΜΨΣΠ-644
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar