Δημοσίευση στην εφημερίδα “ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ” της “Προκήρυξης ηλεκτρονικού διεθνή ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 2021-2025”

Θέμα: Δημοσίευση στην εφημερίδα “ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ” της “Προκήρυξης ηλεκτρονικού διεθνή ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 2021-2025”
Ημ/νια: 14/04/2021 07:18:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΔΑ: 62Ψ9ΩΞΚ-Λ9Ψ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar