Η αριθμ. 257/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χίου .

Θέμα: Η αριθμ. 257/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χίου <Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού πρόληψης πυρκαγιών - επιτήρησης δασών" ΤΜΗΜΑ 2: Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός Ψηφιακού Ραδιοδικτύου Επικοινωνιών - Δεδομένων>.
Ημ/νια: 12/04/2021 11:21:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ0ΑΩΗΝ-09Υ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar