Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα την τροποποίηση (μείωση) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των επιχειρησιακών δομών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης για ένα επιπλέον έτος

Θέμα: Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα την τροποποίηση (μείωση) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των επιχειρησιακών δομών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης για ένα επιπλέον έτος
Ημ/νια: 12/04/2021 12:16:09
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΔΑ: 6ΜΦΝΟΞ3Μ-ΜΟΧ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar