ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΦ ΜΕ ΘΕΜΑ: Επί του αριθμ. 2399/06-04-2021 Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού της προμήθειας : «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α.Φ.»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΦ ΜΕ ΘΕΜΑ: Επί του αριθμ. 2399/06-04-2021 Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού της προμήθειας : «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α.Φ.»
Ημ/νια: 12/04/2021 10:27:26
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΓ1ΟΕΕΖ-9ΦΩ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar