Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα έτη 2021, 2022 και 2023»

Θέμα: Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα έτη 2021, 2022 και 2023»
Ημ/νια: 12/04/2021 11:20:12
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΕΣΒΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΙΜΟΚΠΛ-206
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar