΄Εγκριση της αριθ. 8/2021 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» έτους 2021, συνολικού προϋπολογισμού 293.598,62€ με ΦΠΑ – Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της ανωτέρω προμήθειας

Θέμα: ΄Εγκριση της αριθ. 8/2021 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» έτους 2021, συνολικού προϋπολογισμού 293.598,62€ με ΦΠΑ – Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της ανωτέρω προμήθειας
Ημ/νια: 12/04/2021 11:46:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕ5ΓΩΛΧ-6Φ7
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar