Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της από 01-12-2020 έκθεσης προδιαγραφών – δαπάνης (αρ. μελ. 95/2020) για την υλοποίηση του Υποέργου ΑΑ 4 «Προμήθεια οκτώ βενζινοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων» της Πράξης «Προμήθεια οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα ή κινητήρες νέας γενιάς αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στον Δήμο Καλαμαριάς» με κωδικό ΟΠΣ 5041554, συνολικού προϋπολογισμού 120.800,00 €. Καθορισμός όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της από 01-12-2020 έκθεσης προδιαγραφών – δαπάνης (αρ. μελ. 95/2020) για την υλοποίηση του Υποέργου ΑΑ 4 «Προμήθεια οκτώ βενζινοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων» της Πράξης «Προμήθεια οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα ή κινητήρες νέας γενιάς αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στον Δήμο Καλαμαριάς» με κωδικό ΟΠΣ 5041554, συνολικού προϋπολογισμού 120.800,00 €. Καθορισμός όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Ημ/νια: 09/04/2021 15:34:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΧΞΩΕΡ-ΛΞΣ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar