ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 12/2021 Αριθμός Απόφασης: 470 37ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων, στα πλαίσια της προαίρεσης όπως αυτή προβλέπεται με την Αρ.Πρωτ.: 177038/42854/03-07-2018 (18PROC003375971) Διακήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού, άνω των ορίων, μειοδοτικού διαγωνισμού, μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ- μιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Αρκαδίας, για το σχολικό έτος 2020-2021. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 12/2021
Αριθμός Απόφασης: 470
37ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων, στα πλαίσια της προαίρεσης όπως αυτή προβλέπεται με την
Αρ.Πρωτ.: 177038/42854/03-07-2018 (18PROC003375971) Διακήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού,
άνω των ορίων, μειοδοτικού διαγωνισμού, μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Αρκαδίας, για το σχολικό έτος 2020-2021.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ημ/νια: 08/04/2021 12:23:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5Γ87Λ1-ΚΑΧ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar