Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό προμήθειας λιπαντικών & λοιπών συναφών ειδών (διαφόρων τύπων), της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11908/18-03-2021 διακήρυξης, με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 106058

Θέμα: Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό προμήθειας λιπαντικών & λοιπών συναφών ειδών (διαφόρων τύπων), της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11908/18-03-2021 διακήρυξης, με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 106058
Ημ/νια: 08/04/2021 14:24:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑ72ΩΛΞ-ΩΩ4
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar