Δαπάνη δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων”

Θέμα: Δαπάνη δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων”
Ημ/νια: 08/04/2021 12:04:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΑΨΩΨΠ-ΒΤ5
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar