Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-499 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 – 2019 (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Ο.Ε. 83/18, ΑΑΥ 409/18 , 159/19, 180/20 ,ΣΥΜΒΑΣΗ 1/8/19 – 30/9/20 ή ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Π

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-499 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 – 2019 (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Ο.Ε. 83/18, ΑΑΥ 409/18 , 159/19, 180/20 ,ΣΥΜΒΑΣΗ 1/8/19 – 30/9/20 ή ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Π
Ημ/νια: 08/04/2021 14:24:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΔΑ: 9Υ22Ω1Ξ-ΛΝΨ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar