Ανακοίνωση κατακύρωσης του ετήσιου συνοπτικού διαγωνισμού με αριθ. πρωτ. Διακήρυξης 1375/18-01- 2021 που αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου και για την κίνηση-λειτουργία των οχημάτων/γεωργικών μηχανημάτων/οικοδομικών μηχανημάτων του Νοσοκομείου.

Θέμα: Ανακοίνωση κατακύρωσης του ετήσιου συνοπτικού διαγωνισμού με αριθ. πρωτ. Διακήρυξης 1375/18-01-
2021 που αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης των εξωνοσοκομειακών δομών του Νοσοκομείου και για την κίνηση-λειτουργία των οχημάτων/γεωργικών μηχανημάτων/οικοδομικών μηχανημάτων του Νοσοκομείου.
Ημ/νια: 08/04/2021 12:58:17
Φορέας: ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΙΔ469Η27-ΥΙ8
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar