Επικύρωση νομιμότητας της υπ’ αριθ. 12/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με θέμα: Έγκρισης ή μη πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και των Νομικών Προσώπων της περιόδου 2020-2022.

Θέμα: Επικύρωση νομιμότητας της υπ’ αριθ. 12/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με θέμα: Έγκρισης ή μη πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και των Νομικών Προσώπων της περιόδου 2020-2022.
Ημ/νια: 07/04/2021 12:59:49
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΣΡΟΡ1Ι-ΙΙΜ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar