Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. 5414/30.03.2021 πρακτικού (1ο πρακτικό) καθώς και του υπ΄αριθ. 5510/31-03-2021 πρακτικού (2ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2021-2022” για την ομάδα Α(προμήθεια υγρών καυσίμων)

Θέμα: Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. 5414/30.03.2021 πρακτικού (1ο πρακτικό) καθώς και του υπ΄αριθ. 5510/31-03-2021 πρακτικού (2ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2021-2022” για την ομάδα Α(προμήθεια υγρών καυσίμων)
Ημ/νια: 07/04/2021 08:16:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι0ΕΩΨΠ-ΦΡΧ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar