ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ -ΣΥΜΒΑΣΗ Α.Π. 12985/13-7-2020)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ -ΣΥΜΒΑΣΗ Α.Π. 12985/13-7-2020)
Ημ/νια: 06/04/2021 10:48:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΞΖΩΗΙ-ΑΚ5
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar