Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρικών οχημάτων».

Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρικών οχημάτων».
Ημ/νια: 06/04/2021 10:46:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΔΑ: ΨΩΡ0Ω9Ι-96Α
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar