α) Έγκριση της τροποποιημένης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού ως προς το περιεχόμενο της “Τεχνικής Προσφοράς” που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς. β) Έγκριση επαναδημοπράτησης διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια υλικών Ύδρευσης -Αποχέτευσης για τις ανάγκες των Δ.Ε. Μυτιλήνης και Λουτρ. Θερμής»

Θέμα: α) Έγκριση της τροποποιημένης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού ως προς το περιεχόμενο της “Τεχνικής Προσφοράς” που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς.
β) Έγκριση επαναδημοπράτησης διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια υλικών Ύδρευσης -Αποχέτευσης για τις ανάγκες των Δ.Ε. Μυτιλήνης και Λουτρ. Θερμής»
Ημ/νια: 03/04/2021 18:54:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΕΣΒΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΟΘΟΚΠΛ-5ΨΩ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar