Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Αλμυρού και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2021».

Θέμα: Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Αλμυρού και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2021».
Ημ/νια: 02/04/2021 14:10:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΨΟΩΨ7-ΓΩ7
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar