Χ.Ε.Π. 134/2021: Οφειλή παρελθούσης χρήσης για πληρωμή δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού με α.π. 8963/23-6-2020 στην εφημερίδα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ για την “προμήθεια καυσίμων”

Θέμα: Χ.Ε.Π. 134/2021: Οφειλή παρελθούσης χρήσης για πληρωμή δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού με α.π. 8963/23-6-2020 στην εφημερίδα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ για την “προμήθεια καυσίμων”
Ημ/νια: 01/04/2021 12:21:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΔΙΩ16-Τ5Ψ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar