Αποδοχή πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με αρ. Διακήρυξης 30/2020 προμήθειας πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Νομών Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Πιερίας της Κεντρικής Μακεδονίας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας

Θέμα: Αποδοχή πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με αρ. Διακήρυξης 30/2020 προμήθειας πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Νομών Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Πιερίας της Κεντρικής Μακεδονίας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας
Ημ/νια: 01/04/2021 09:35:05
Φορέας: 3Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘ98ΟΡΕΠ-ΞΣΗ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar