«Έγκριση της με αρ. 1/2021 Μελέτης για την προμήθεια «Τροφών για τα αδέσποτα του Δήμου Διονύσου» β) καθορισμός των όρων Διακήρυξης και γ) συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού».

Θέμα: «Έγκριση της με αρ. 1/2021 Μελέτης για την προμήθεια «Τροφών για τα αδέσποτα του Δήμου Διονύσου» β) καθορισμός των όρων Διακήρυξης και γ) συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού».
Ημ/νια: 01/04/2021 14:13:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ1ΟΩ93-6Χ4
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar