ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΜΕΧΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ETOYΣ 2021 ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 131/9/18-3-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ/Σ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΔΑΜ 21REQ008367585)

Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΜΕΧΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ETOYΣ 2021 ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 131/9/18-3-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ/Σ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΔΑΜ 21REQ008367585)
Ημ/νια: 31/03/2021 13:49:25
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: 9ΞΤΔΟΞΝ5-5Ψ0
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar