143636 /24-03-2021 του αρμόδιου διατάκτη που αφορά έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για την κάλυψη των αναγκών της Λειτουργίας και Συντήρησης της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.

Θέμα: 143636 /24-03-2021 του αρμόδιου διατάκτη που αφορά έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για την κάλυψη των αναγκών της Λειτουργίας και Συντήρησης της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.
Ημ/νια: 30/03/2021 14:45:00
Φορέας: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
ΑΔΑ: 9ΖΛ046Ψ8ΟΝ-ΑΓΒ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar