Σύσταση – Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού, Αποσφράγισης – Αξιολόγησης προσφορών και Ενστάσεων για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης προς κάλυψη των ανελαστικών αναγκών του συνόλου των υπηρεσιών της Δ.Α. Ιωαννίνων για ένα (1) έτος από 01-1-2022 έως 31-12-2022, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος

Θέμα: Σύσταση – Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού, Αποσφράγισης – Αξιολόγησης προσφορών και Ενστάσεων για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης προς κάλυψη των ανελαστικών αναγκών του συνόλου των υπηρεσιών της Δ.Α. Ιωαννίνων για ένα (1) έτος από 01-1-2022 έως 31-12-2022, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος
Ημ/νια: 30/03/2021 13:50:35
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 9ΨΝΠ46ΜΤΛΒ-3ΓΤ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar