Απόφαση έγκρισης του πρακτικού της 3ης συνεδρίασης (αποσφράγιση-αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη) της πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, καθώς και κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό άνω των ορίων μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός – CPV 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη – κωδικός CPV 09132100-4 και πετρελαίου θέρμανσης – κωδικός CPV 09135100-5), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περιόδου 2021-2022.

Θέμα: Απόφαση έγκρισης του πρακτικού της 3ης συνεδρίασης (αποσφράγιση-αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη) της πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, καθώς και κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό άνω των ορίων μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός – CPV 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη – κωδικός CPV 09132100-4 και πετρελαίου θέρμανσης – κωδικός CPV 09135100-5), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περιόδου 2021-2022.
Ημ/νια: 30/03/2021 20:14:10
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 9ΟΨΙΟΡ1Υ-Μ18
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar