«Απόφαση έγκρισης διενέργειας δημόσιου ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περιόδου 2021-2022, στις Πόλεις Λαγκαδά και Σταυρού Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα: «Απόφαση έγκρισης διενέργειας δημόσιου ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περιόδου 2021-2022, στις Πόλεις Λαγκαδά και Σταυρού Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής.
Ημ/νια: 30/03/2021 19:54:02
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: ΡΒΡ9ΟΡ1Υ-ΥΡ6
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar