«Έγκριση Πρακτικού Νο 4 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Διονύσου».

Θέμα: «Έγκριση Πρακτικού Νο 4 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Διονύσου».
Ημ/νια: 30/03/2021 14:26:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΔΑ: 68ΠΥΩ93-ΨΩ9
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar