Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας του είδους «ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ (EURO 3) SAE 15W-40» για την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 49.050,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Αρ. Διακήρυξης 133366 / 2021

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας του είδους
«ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ (EURO 3) SAE 15W-40»
για την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 49.050,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Αρ. Διακήρυξης 133366 / 2021
Ημ/νια: 29/03/2021 13:44:23
Φορέας: Ο.ΣΥ. Α.Ε. – ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΑΔΑ: Ψ3ΤΜΟΚΩ0-ΦΟ1
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar