«Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Διονύσου».

Θέμα: «Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Διονύσου».
Ημ/νια: 29/03/2021 08:05:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΓΣΩ93-8ΝΗ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar