Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τον Δήμο Καμένων Βούρλων και τα Νομικά του Πρόσωπα

Θέμα: Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τον Δήμο Καμένων Βούρλων και τα Νομικά του Πρόσωπα
Ημ/νια: 26/03/2021 09:42:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ – ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΔΔΩΚ1-Ξ3Χ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar