Όροι ίδρυσης ΙΧ πρατηρίων για μεταφορικές εταιρείες

Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση  που αφορά στους όρους και προϋποθέσεις ίδρυσης πρατηρίων ιδιωτικής χρήσης για τις μεταφορικές εταιρείες.
Με την υπ’ αριθμόν 128145/18-12-2020 (ΦΕΚ 5583/Β/18-12-2020) Υπουργική Απόφαση οι μεταφορικές εταιρείες μπορούν να ιδρύουν πρατήρια ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ), στις εγκαταστάσεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ιδρύονται τα πρατήρια για τα εργοτάξια. (ΦΕΚ 1882/Β/30-5-2017)
Συγκεκριμένα πρέπει οι μεταφορικές εταιρίες να διαθέτουν 5 άδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ή ο αριθμός αυτός να συμπληρώνεται με αυτοκίνητα που ανήκουν σε συνεργαζόμενες (με σύμβαση) μαζί τους άλλες μεταφορικές εταιρείες. Η εγκατάσταση του πρατηρίου μπορεί να διαθέτει δεξαμενή και αντλία τύπου skid (container).
Οι μεταφορικές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν δεξαμενές υγρών καυσίμων μόνο με πιστοποιητικό πυροπροστασίας χωρίς άδεια λειτουργίας από τις Διευθύνσεις Μεταφορών πρέπει εντός εξαμήνου να προσαρμοστούν στα παραπάνω αναφερόμενα και να εκδώσουν τη σχετική άδεια λειτουργίας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar