| I |

Ηλεκτρονικά βιβλία myData

Ηλεκτρονικά βιβλία (My Data): Η νέα πραγματικότητα

Επιμέλεια -Φοροτεχνικός σύμβουλος ΠΟΠΕΚ Δ. Τσαμόπουλος


Τους τελευταίους μήνες βιώνουμε πρωτόγνωρες στιγμές λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.  Οι ρυθμοί νομοθέτησης, είναι φρενήρεις, ενώ οι απορίες όλων μας αυξάνονται καθημερινά. 

Περαιτέρω, το Υπουργείο Οικονομικών για όσους επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου, θα τους δώσει κίνητρα για την αγορά του εξοπλισμού, κ.λπ., αλλά και μείωση του χρόνου παραγραφής από πέντε σε τρία έτη. Βέβαια, τα κόστη είναι δυσανάλογα.

Οι δύο νέες βασικές υποχρεώσεις από 1-1-2021 που δημιουργούνται από την διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Α.Α.Α.Δ.Ε είναι

1.    Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται ανά χαρακτηρισμό συναλλαγής από το εκδότη τους (Α. 1138/2020 άρθρο 4 παρ.3)

2.    Ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε υποχρεωτικά μέσω λογιστή φοροτεχνικού (Α. 1138/2020 άρθρο 6 παρ. 3)

Η πρώτη λοιπόν υποχρέωση αφορά τις επιχειρήσεις ως εκδότες παραστατικών εσόδων (τιμολογίων, αποδείξεων κ.λ.π.) ενώ η δεύτερη αφορά την εργασία των λογιστών.

Μπορεί, η επιχείρηση να αναθέσει την διαβίβαση των παραστατικών στον εξουσιοδοτημένο λογιστή, βέβαια κατόπιν συνεννόησης καθώς είναι μία επιπλέον εργασία η οποία θα πρέπει να έχει την ανάλογη αμοιβή.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής σε ημερίδες που διοργάνωσαν η ΠΟΦΕΕ και η ΕΣΕΕ, σημείωσε ότι από την 1η Οκτωβρίου που ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή, 1,4 εκατ. παραστατικά έχουν παραληφθεί από την ΑΑΔΕ και έχουν συνδεθεί πάνω από 33.000 επιχειρήσεις. Για την  ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης έχουν δοθεί σημαντικά φορολογικά κίνητρα και λύνει προβλήματα που αφορούν την άμεση διαβίβαση και τη διασταύρωση των δεδομένων. Βεβαίως έχουμε επίγνωση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο βρισκόμαστε, γι’ αυτό και δεν προβλέπονται κυρώσεις στην παρούσα συγκυρία. Αν τυχόν πάμε στη λογική κάποιας ολιγόμηνης παράτασης, αυτό σημαίνει πως και τα παραστατικά του χρονικού διαστήματος της παράτασης θα πρέπει να μπουν αργότερα στο σύστημα».

Σε αυτό το σημείο ας δούμε τι προβλέπει η απόφαση  Α 1138/2020.

Ειδικά, για τα στοιχεία λιανικής, τα δεδομένα του άρθρου 3 διαβιβάζονται:

α) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), ως εξής:
αα) είτε αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής πώλησης, μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε..
αβ) είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα, στην Πλατφόρμα myDATA, με τους τρόπους που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, για τις συναλλαγές που από την κείμενη νομοθεσία δεν έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε.
β) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται μηχανογραφικά ή χειρόγραφα χωρίς την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ., τα δεδομένα διαβιβάζονται αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης στην Πλατφόρμα myDATA. Κατ’ εξαίρεση, τα στοιχεία λιανικής πώλησης που εκδίδονται, χωρίς χρήση Φ.Η.Μ., μέχρι την 31/12/2020 δύνανται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα, εφόσον διαβιβάζονται με τους τρόπους που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.
γ) αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής, μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην Πλατφόρμα myDATA.

Ακόμη όμως δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το θέμα των χειρόγραφων αποδείξεων λιανικής πώλησης, ειδικά για πωλήσεις επί αυτοκινήτου. Για το θέμα αυτό και βέβαια όλα όσα αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων γίνονται επανηλημένες συζητήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών με πρωτοστατούσα  την Ομοσπονδία σας. Η κυρίαρχη αντίδραση είναι, ότι δεν είναι δυνατόν την ίδια πληροφορία να την στέλνεις δυο και τρεις φορές στο δημόσιο και ακόμη το πώς θα καλυφθεί η αποστολή  χειρόγραφων αποδείξεων από τα βυτία.

Τέλος θα ήθελα να επισημάνω ότι  όλες οι μέχρι τώρα υφιστάμενες  διατάξεις, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν  αφορούν χονδρικές πωλήσεις. Εκτιμώ  ότι  θα πρέπει η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσα από την πλατφόρμα myDATA να παραταθεί, όπως έγινε και με τη διαδικασία απόσυρσης των παλαιών ταμειακών μηχανών. Επιπρόσθετα, στους ιδιοκτήτες των μικρών και μεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα της όσο το δυνατόν φθηνότερης λύσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Θεωρώ ότι  μέχρι νεωτέρας συνεχίζετε με τον ίδιο τρόπο λειτουργίας και έκδοσης αποδείξεων και πιστεύω ότι  θα δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την όποια αλλαγή τελικά αποφασιστεί.

Δημήτρης Τσαμόπουλος  Φοροτεχνικός – Λογιστής
Πρόεδρος Ε.Φ.Ε.Ε.Α.  (ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Αντιπρόεδρος Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ)
Φοροτεχνικός Σύμβουλος Π.Ο.Π.Ε.Κ.                     
Ομήρου 76, Μοσχάτο Αττικής , 18344   Τηλ. 210 9404590 –  210 9401271   Κιν. 6944 544 231   libertsa@otenet.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar