| Notaka

“Στα 5,1 εκατ. τα πρώτα έσοδα από έρευνες για υδρογονάνθρακες”.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 2 εκατ. ευρώ από την ΕΔΕΥ για ψηφιοποίηση γεωφυσικών δεδομένων και την πρόσκτηση νέων. Το 2019 – 2020 οι πρώτες γεωτρήσεις. Οι δύσκολοι και φιλόδοξοι πιθανοί στόχοι στην Κρήτη.

Στα 5,1 εκατ. τα πρώτα έσοδα από έρευνες για υδρογονάνθρακες

 Του  Χρήστου  Κολώνα,

Τα πρώτα έσοδα από συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων ύψους 5,1 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων.

Αυτά περιγράφονται στην ετήσια οικονομική της έκθεση για το 2018 και αφορούν σε royalties (μισθώματα) βάσει Συμβάσεων περί εκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων ύψους 866.808, έσοδα από στρεμματικές αποζημιώσεις βάσει συμβάσεων 686.138,74 ευρώ, έσοδα από εφάπαξ καταβολή κατά την υπογραφή των συμβάσεων (Signature Bonus) 2.800.000 ευρώ, έσοδα από σεισμικά δεδομένα βάσει συμβάσεων 409.633,98 και από λοιπές δραστηριότητες ύψους 374.960 ευρώ.

Τα έσοδα της ΕΔΕΥ προήλθαν κυρίως από τον μαζικό αριθμό συμβάσεων παραχώρησης που κυρώθηκαν το 2018 από τη Βουλή καθώς και άλλες που είχαν συναφθεί στο παρελθόν.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι το Κοινοβούλιο κύρωσε τέσσερις συμβάσεις παραχώρησης που είναι το θαλάσσιο «Οικόπεδο 2» δυτικά της Κέρκυρας (Total –Edison – ΕΛ.ΠΕ), τις χερσαίες περιοχές «Άρτα – Πρέβεζα» και «Βορειοδυτική Πελοπόννησος» στα ΕΛ.ΠΕ και το επίσης χερσαίο οικόπεδο «Αιτωλοακαρνανία» στην Energean Oil & Gas.

Έτσι, η ΕΔΕΥ ανακοίνωσε κέρδη μετά από φόρους 4,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 9,187 εκατ ευρώ το 2017, ενώ σημειωτέον ότι στην αναμονή για κύρωση στη Βουλή βρίσκονται οι συμβάσεις παραχώρησης στις θαλάσσιες περιοχές «Ιόνιο Πέλαγος» (Repsol – ΕΛ.ΠΕ) και «Οικόπεδο 10» στον Κυπαρισιακό Κόλπο (ΕΛ.ΠΕ). Στο ελεγκτικό συνέδριο βρίσκονται οι δύο θαλάσσιες παραχωρήσεις «Δυτικά» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης» (Total – ExxonMobil – ΕΛ.ΠΕ).

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Μετά από την ανακοίνωση των προαναφερόμενων εσόδων και κερδών το Δ.Σ. της ΕΔΕΥ θα προτείνει στη γενική συνέλευση του μετόχου της (δηλαδή του δημοσίου).  

1. Τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, από τα καθαρά κέρδη της χρήσης, ύψους 4.282.497,67 ευρώ, το ένα εικοστό αυτών, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, που αντιστοιχεί σε 214.124,88 ευρώ. Το ποσό των καθαρών κερδών που απομένει προς διάθεση, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, ανέρχεται σε 4.068.372,79 ευρώ.

2.  Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών χρήσης, και συγκεκριμένα την αύξηση κατά 2 εκατ. ευρώ, από τα καθαρά κέρδη της χρήσης μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με το καταστατικό. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση νέων μετοχών, έτσι ώστε, το μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε., μετά την αύξηση, να ανέρχεται στο ποσό των 3 εκατ. ευρώ. Η αύξηση σχετίζεται με την κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρίας  και ιδιαίτερα με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης στρατηγικών έργων της, που θα αποφέρουν σημαντικές μελλοντικές αποδόσεις, και την πιστοληπτική της ικανότητα.

Ένα από τα έργα της όπως το αιτιολογεί η ΕΔΕΥ στην ετήσια έκθεση της είναι η ψηφιακή αποθήκευση των γεωλογικών και γεωφυσικών δεδομένων και η πρόσκτηση νέων: «Με δεδομένο, ότι η ψηφιακή αποθήκευση των σύγχρονων γεωλογικών και γεωφυσικών δεδομένων, που παραδίδονται στην Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. από τις εντολοδόχους εταιρείες, αποτελεί στρατηγική υποδομή κομβικής σημασίας, η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα εξυπηρετήσει μεταξύ άλλων το σκοπό αυτό, καθώς και την χρηματοδότηση νέων έργων πρόσκτησης γεωφυσικών αλλά και γεωλογικών δεδομένων».

Οι πρώτες γεωτρήσεις

Η εταιρεία που είναι αρμόδια για τη διαχείριση και την εποπτεία των συμβατικών υποχρεώσεων των εταιριών που έχουν αναλάβει τα δικαιώματα έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, κάνει γνωστές και τις πρώτες γεωτρήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μετά από εκείνες και τις μοναδικές του Πρίνου που εκτελεί η Energean Oil & Gas: «Με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις των εταιρειών «Ενεργειακή» και «Ελληνικά ΠετρέλαιαΕΛΠΕ +0,12%», τα προγράμματα της παραγωγικής γεώτρησης στο μπλοκ «Κατάκολο» και της ερευνητικής γεώτρησης στο μπλοκ «Πατραϊκός» αντίστοιχα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τέλος 2019 ή στις αρχές του 2020».

Οι στόχοι της Κρήτης

Στην ετήσια έκθεση της η ΕΔΕΥ περιγράφει επίσης και τους νέους πιθανούς στόχους για φυσικό αέριο και πετρέλαιο που βρίσκονται στην Κρήτη αλλά και τις προκλήσεις για τις νέες έρευνες καθώς αυτές θα διεξαχθούν σε μεγάλα βάθη που φτάνουν μέχρι και τα 3.000 μέτρα. Η διεθνής βιομηχανία θεωρεί ότι μπορεί να βρει εμπορεύσιμους όγκους αερίου σε βάθη που υπερβαίνουν τα 3.000 μέτρα και να τους παραγάγει επικερδώς.

«Οι πιθανότητες να βρεθεί επίσης αργό είναι μεγάλες, ενώ στο παρελθόν αναμέναμε μόνο αέριο και όχι αργό σε τέτοια βάθη. Μια ανακάλυψη 500 εκατομμυρίων βαρελιών (ισοδύναμων) θα δικαιολογούσε εμπορικές εξελίξεις», σημειώνει η ΕΔΕΥ και συνεχίζει:

«Στα βαθιά νερά της Ελλάδας, όπως είναι για παράδειγμα η περιοχή δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, οι πιθανοί στόχοι βρίσκονται σε πετρώματα θαμμένα βαθιά κάτω από τον βυθό της θάλασσας, ενώ τα θαλάσσια βάθη ξεπερνούν κατά πολύ τα 1.500 μέτρα. Ο μέσος όρος βάθους νερού σε αυτές τις περιοχές ξεπερνάει τα 2.500 μέτρα και σε πολλές περιπτώσεις είναι γύρω στα 3.500 μέτρα». Και τοποθετεί χρονικά τις γεωτρήσεις: «Ας μην ξεχνάμε ότι οι ερευνητικές εργασίες της πρώτης φάσης διαρκούν 3 χρόνια, πράγμα που θα μας φέρει κοντά σε αποφάσεις για προγραμματισμό γεωτρήσεων μετά το 2022».

Η βαρύτητα των Total και ExxonMobil

Η ΕΔΕΥ υπογραμμίζει ακόμη τις τεχνολογικές δυνατότητες που έχουν οι Total και ExxonMobil για τέτοιες έρευνες:

«Είναι εμφανές ότι οι πετρελαϊκές κοινοπραξίες που ενδιαφέρονται για τα πιθανά ελληνικά κοιτάσματα πρωτοστατούν σε αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις. Τα τελευταία χρόνια, έχουν ξεπεραστεί οι τεχνολογικοί περιορισμοί εξερεύνησης πετρελαϊκών κοιτασμάτων σε πετρώματα που βρίσκονται θαμμένα κάτω από πολύ βαθιά υδάτινα περιβάλλοντα», λέει και φέρνει και τα ακόλουθα παραδείγματα: «Πρόσφατα, η βιομηχανία έχει επιδείξει, ανά την υδρόγειο, σημαντικό ενδιαφέρον το οποίο οδήγησε μεταξύ άλλων στις ανακαλύψεις της Ανατολικής Μεσόγειου (Ζορ, Λεβιάθαν, Ταμάρ, Αφροδίτη, Καλυψώ) και Μαύρης Θάλασσας (Νέπτουν) και περισσότερο από πριν, κοινοπραξίες εταιρειών μοιράζονται το επενδυτικό βάρος για εξερεύνηση και το κόστος της ανάπτυξης των κοιτασμάτων, όπως στην περίπτωση των κοινοπραξιών στην Ελλάδα».

euro2day.gr

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals WOOD WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!