| Notaka

“Ογκομετρικοί Πίνακες και Πιστοποιητικά Ογκομέτρησης Δεξαμενών”.

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων & Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων
Με το παρόν, σας ενημερώνουμε για τη θέση της υπηρεσίας μας σε ερωτήματα που τέθηκαν από εγκαταστάτες συστημάτων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων, ως εξής:
1. Τέθηκε ερώτημα για το εάν αν πρέπει να γίνονται αποδεκτοί, από τους εγκαταστάτες συστημάτων εισροών-εκροών, ογκομετρικοί πίνακες δεξαμενών καυσίμων, που ενώ έχουν παραχθεί από διαπιστευμένο εργαστήριο, αναγράφονται σ’ αυτούς ζεύγη τιμών όγκου-στάθμης καυσίμου, χωρίς όμως να αναγράφεται η αβεβαιότητα όγκου ή αναγράφεται μηδενική αβεβαιότητα, καθώς επίσης και αν, στην περίπτωση που οι πίνακες αυτοί γίνονται δεκτοί, στα ζεύγη τιμών που δεν αναγράφεται αβεβαιότητα, θα θεωρείται ότι η αβεβαιότητα είναι μηδενική.
Ως απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. Φ2-1617/2010 κ.υ.α. (Β’ 1980), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι ογκομετρικοί πίνακες των δεξαμενών υγρών καυσίμων, που υποχρεωτικά συνδέονται με το σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, περιλαμβάνουν τα ζεύγη τιμών στάθμης – όγκου και τις αβεβαιότητες μέτρησης για όλες τις στάθμες κάθε δεξαμενής.
Ογκομετρικοί πίνακες, εκδοθέντες από διαπιστευμένα κατά ISO 17025 εργαστήρια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ως άνω κ.υ.α., δεν νοείται να μην περιλαμβάνουν αβεβαιότητες μέτρησης για όλες τις προβλεπόμενες στάθμες, ή να περιλαμβάνουν μηδενικές τιμές αβεβαιότητας και ως εκ τούτου δεν γίνονται αποδεκτοί.
Οι εγκαταστάτες των συστημάτων εισ-εκ που καταχωρίζουν στην κονσόλα του συστήματος εισροών εκροών, αυθαίρετα, άλλα στοιχεία από όσα αναγράφονται στους ογκομετρικούς πίνακες, τιμωρούνται με τις κυρώσεις της παρ. 2β του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ2-1871/2013 κ.υ.α. (Β’ 2173), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ2-518/2014 κ.υ.α. (Β’575) και ισχύει.
Συμπερασματικά, απαντώντας στο τεθέν ερώτημα, οι εγκαταστάτες συστημάτων εισροών εκροών δεν επιτρέπεται να ενσωματώνουν στην κονσόλα του συστήματος εισ-εκ ογκομετρικούς πίνακες χωρίς αβεβαιότητες ή με μηδενικές αβεβαιότητες, αλλά οφείλουν να ενημερώνουν για τη διαπίστωσή τους, με τρόπο που μπορεί να αποδειχθεί (fax, e-mail), το φορέα ογκομέτρησης και τον πρατηριούχο, ζητώντας διορθωτικές ενέργειες από μέρους τους.
Τέλος, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η ύπαρξη ογκομετρικών πινάκων που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο και δεν περιλαμβάνουν αβεβαιότητες για όλο το εύρος τους, ή οι αβεβαιότητες είναι μηδέν, ενημερώνετε την υπηρεσία μας για τις δικές της ενέργειες έναντι του διαπιστευμένου φορέα ογκομέτρησης, ήτοι τη γνωστοποίηση στο ΕΣΥΔ της εν λόγω διαπίστωσης με το ερώτημα της διερεύνησης της αξιοπιστίας της διαπίστευσης του φορέα ογκομέτρησης, καθώς επίσης ενημερώνετε και την αδειοδοτούσα για τις δικές της ενέργειες ως προς την εγκυρότητα της αδειοδότησης του πρατηρίου.
2. Τέθηκε επίσης το ερώτημα εάν θα πρέπει να γίνεται επανέκδοση των πιστοποιητικών ογκομέτρησης, στις περιπτώσεις που αλλάζει η επωνυμία του πρατηρίου και κατ’ επέκταση αλλάζουν και οι αριθμοί μητρώου των δεξαμενών, που χορηγούνται από τη ΔΗΛΕΔ/ΓΓΠΣ και αναγράφονται επί των πιστοποιητικών, ή εάν μπορούν να χρησιμοποιούνται τα πιστοποιητικά ογκομέτρησης που φέρουν την προηγούμενη επωνυμία και τους προηγούμενους αριθμούς μητρώου δεξαμενών, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με την οικεία αδειοδοτούσα Δ/νση Μεταφορών.
Ως απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα, υπενθυμίζουμε ότι στην περ. iii, της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. Φ2-1617/2010 κ.υ.α. (Β’ 1980), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπεται ότι οι ογκομετρικοί πίνακες (και κατ’ επέκταση και τα πιστοποιητικά ογκομέτρησης), που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες, γίνονται αποδεκτοί, εφόσον κατά την υποβολή τους βρίσκονται εντός της προθεσμίας λήξης τους.
Συνεπώς, τα πιστοποιητικά ογκομέτρησης και ογκομετρικοί πίνακες, που φέρουν την επωνυμία του προηγούμενου πρατηρίου και τους προηγούμενους αριθμούς μητρώου δεξαμενών, τόσο κατά την υποβολή τους στην αδειοδοτούσα, όσο και κατά τη διατήρησή τους στο πρατήριο, δύναται να συνοδεύονται από βεβαίωση του εγκαταστάτη του συστήματος εισ-εκ, η οποία θα παρέχει την αναγκαία ιχνηλασιμότητα ως προς την ταυτότητά τους, ήτοι θα παρέχει τη συσχέτιση της παλαιάς και νέας επωνυμίας και των παλαιών και νέων αριθμών μητρώου. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης εκδίδεται νέο πιστοποιητικό ογκομέτρησης.
Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης
Δρ. Ουρ. Πάνου – Διαμάντη

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals WOOD WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!