Για πρώτη φορά οι ρωσικές αρχές υπολόγισαν τη συνολική τιμή του ορυκτού πλούτου της χώρας.