| Notaka |

15:05 “Οι προβλεπόμενες αλλαγές για τα Πρατήρια στο Σ/Ν του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών”.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιό νόµου

«Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 68

Η προτεινόµενη ρύθµιση αποτελεί µία νοµοτεχνική βελτίωση των σχετικών ρυθµίσεων του ν. 4439/2016, ώστε να ευθυγραµµίζεται µε τις λοιπές διατάξεις. Συγκεκριµένα, δεν προβλέφθηκε η διαδικασία που ακολουθεί την παρέλευση των δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών χωρίς να έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων και πρατηρίου υγραερίου ή µικτού πρατηρίου αντίστοιχα, όπως ανάλογα ισχύει στις περιπτώσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και της διαδικασίας αλλαγής δικαιούχου των ανωτέρω πρατηρίων. Υπάρχει δε ειδικότερα η πρόβλεψη ότι η µη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω προθεσµιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωµα κατά των υπαίτιων προϊσταµένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίµου ποσού αντίστοιχου αποδοχών τριών (3) µηνών.

Άρθρο 69

Με την παράγραφο 1 παρατείνεται η προθεσµία προσαρµογής των υφισταµένων και πρατηρίων υγρών καυσίµων και σταθµών αυτοκινήτων µε αντλίες υγρών καυσίµων σε ισόγεια κτιρίων µε ορόφους έως την 10η Ιουνίου 2018, υλοποιώντας τα προβλεπόµενα στο άρθρο 25 του ν. 4439/2016. Με την παράγραφο 2, µε την οποία τροποποιείται το άρθρο 25 του ν. 4439/2016, διαχωρίζονται οι περιπτώσεις των νέων πρατηρίων από τα υφιστάµενα. Για περιπτώσεις νέων πρατηρίων ή σταθµών αυτοκινήτων µε αντλίες καυσίµων καθώς και ολικών ανακατασκευών υφισταµένων πρατηρίων ή σταθµών οι αντιεκρηκτικές ζώνες υποχρεωτικά περιορίζονται εντός του οικοπέδου ή του γηπέδου του πρατηρίου ή του σταθµού. Ειδικά για τα υφιστάµενα πρατήρια ή σταθµούς αυτοκινήτων µε αντλίες καυσίµων είναι υποχρεωτική η εφαρµογή της µελέτης ζωνών αντιεκρηκτικότητας µόνο για τις περιοχές που εκτείνονται εντός του οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου ή του σταθµού Σκοπός της ρύθµισης της παραγράφου 4 είναι η κάλυψη ενός νοµοθετικού «κενού» που υφίσταται στην εθνική νοµοθεσία και πιο συγκεκριµένα τη µη ύπαρξη νοµοθετικής ρύθµισης, η οποία να προβλέπει την έκδοση δευτερογενούς νοµοθεσίας στην οποία να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη τεχνική λεπτοµέρεια, για την σφράγιση των εγκαταστάσεων: α) λειτουργούντων πρατηρίων αµιγώς υγραερίου και πρατηρίων αµιγώς πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και β) λειτουργούντων µικτών πρατηρίων υγρών καυσίµων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασµό αυτών αναφορικά µε τις εγκαταστάσεις υγραερίου (LPG) και πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG), στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω αναφερόµενα πρατήρια, είτε δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας τους, είτε δεν τηρούν τα προβλεπόµενα προληπτικά ή κατασταλτικά µέσα και µέτρα πυροπροστασίας τους. Ειδικότερα, µε την υπόψη ρύθµιση προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, µε την οποία θα καθορίζεται η διαδικασία, οι λοιπές προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτοµέρεια για την σφράγιση των εγκαταστάσεων των πρατηρίων αµιγώς υγραερίου (LPG), αµιγώς πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και των µικτών πρατηρίων υγρών καυσίµων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασµό αυτών. Τέλος, σηµειώνεται ότι, µε αντίστοιχη νοµοθετική ρύθ- µιση έχει εκδοθεί και εφαρµόζεται αντίστοιχη υπουργική απόφαση, στην οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτοµέρεια για την σφράγιση των εγκαταστάσεων λειτουργούντων πρατηρίων υγρών καυσίµων.

Άρθρο 70

Ρυθµίσεις για τις αποστάσεις από χώρους συνάθροισης κοινού Με την παράγραφο 1 προβλέπεται η δυνατότητα κα- τάργησης της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας των τριάντα (30) µέτρων, από το πλησιέστερο σηµείο των κτιρίων ή χώρων µε χρήσεις µιας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012, για τη διατήρηση λειτουργίας και την ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίµων και σταθµών αυτοκινήτων εξοπλισµένων µε αντλίες καυσίµων. Για την κατάργηση των αποστάσεων τα υπόψη πρατήρια ή σταθµοί αυτοκινήτων µε αντλίες καυσίµων πρέπει να υλοποιήσουν την εφαρµογή και εγκατάσταση των ειδικών µέτρων και συσκευών, σύµφωνα µε τις υποδείξεις α΄ έως και στ΄ του άρθρου 25 του ν. 4439/2016, όπως ισχύει. Τέλος, ορίζεται ότι τα λειτουργούντα πρατήρια και οι αντλίες καυσίµων των σταθµών αυτοκινήτων που χωροθετούνται σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) µέτρων αλλά δεν λαµβάνουν τα ανωτέρω µέτρα, θα αποµακρυνθούν εντός οκταετίας από την ισχύ του ν. 3897/2010 (Α΄208). Με την παράγραφο 2 προβλέπεται η δυνατότητα κα- τάργησης της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας από κτίρια και χώρους των εδαφίων δ, ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε για τη διατήρηση υφισταµένων πρατη- ρίων αµιγώς υγραερίου (LPG) και µικτών πρατηρίων, ή για την ίδρυση νέων πρατηρίων αµιγώς υγραερίου (LPG) και µικτών πρατηρίων, ή για τη µετατροπή υφισταµένων πρατηρίων υγρών καυσίµων σε µικτά πρατήρια, εφόσον τα υπόψη πρατήρια υλοποιήσουν την εφαρµογή και εγκατάσταση των ειδικών µέτρων και συσκευών, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λει- τουργία τους, σύµφωνα µε τις υποδείξεις που θα καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία θα εκδοθεί εντός δύο (2) µηνών από την δηµοσίευση του παρόντος. Με την παράγραφο 3 θεσπίζεται για λόγους ασφαλείας ότι στους χώρους στέγασης ή στάθµευσης και συντή- ρησης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ Α.Ε. και τους χώρους στέγασης ή στάθµευσης και συντήρησης των τουριστικών λεωφορείων, επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαµενών αποθήκευσης καυσίµων αποκλειστικά για τον εφοδιασµό των ιδιόκτητων ή µισθωµένων λεωφορείων εφόσον και στην περίπτωση αυτή εκδίδεται άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου –αντί του πιστοποιητικού πυρασφάλειας που απαιτείται σήµερα- πρατηρίου υγρών καυσίµων ιδιωτικής χρήσης από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοι- νωνιών της Περιφέρειας σύµφωνα µε τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις. Με την παράγραφο 4 επίσης θεσπίζονται αντίστοιχες προϋποθέσεις για την αδειοδότηση δεξαµενών αποθήκευσης καυσίµων από εταιρείες φορτηγών οχηµάτων δηµοσίας χρήσης. Με την παράγραφο 5 προβλέπεται η απαγόρευση προσθήκης δεξαµενής LPG στις περιπτώσεις πρατηρίων υ- γρών καυσίµων, αµιγώς υπόγειων σταθµών αυτοκινήτων, ανεξαρτήτου µεγέθους και σε λειτουργούντες στεγασµένους Σταθµούς Αυτοκινήτων που χωροθετούνται στα ισόγεια πολυώροφων κτισµάτων, όπου οι επιτρεπόµενες χρήσεις των υπερκείµενων ορόφων είναι αυτές που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ADR ANT1 BP Brent covid-19 interlock MOTOR OIL myData OPEC Saudi Arabian Oil Company self-test SHELL TEXACO ΑΑΔΕ Αναφορά Ασμάτογλου Γιώργος Βουλή ΓΣΕΒΕΕ Γενική Συνέλευση Γεωργιάδης Άδωνις Διοικητικό Συμβούλιο Δρακακάκης Γιάννης ΕΚΟ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπή Ανταγωνισμού ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΟΒΕ Κατρίνης Μανώλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κρήτη Κώτσος Ευάγγελος ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μελίδης Σπύρος Μεταφορικό Ισοδύναμο Ξυδάκης Ηρακλής ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδοπούλου Έλλη Παπαζήσης Γιάννης Ρωσία ΣΑΠΕΚ Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σύστημα Εισροών - Εκροών Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία ΦΠΑ αδειοδότηση ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απεργία αργό πετρέλαιο βενζίνη βυτιοφόρα δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος επιδοτήσεις επικουρικό ηλεκτροκίνηση καύσιμα κλιματική αλλαγή λαθρεμπόριο μελέτες μητρώα περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πλαφόν πλυντήρια πρατήρια πρόστιμα πρόσωπα συναντήσεις τέλη ταξινομήσεις τελωνείο υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!