| Notaka

“Με συνδιοργανωτή τα ΕΛ.ΠΕ. για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ετήσιο συνέδριο της ERTC”.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

Για πρώτη φορά πραγματοποιείται στην Ελλάδα και συνδιοργανώνεται από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, το ετήσιο τριήμερο Συνέδριο της ERTC (European Refining Technology Conference), το οποίο διενεργείται παράλληλα με την Παγκόσμια Σύνοδο για τα Πετροχημικά (GlobalPetrochemicalsSummit).

 

Για πρώτη φορά πραγματοποιείται στην Ελλάδα και συνδιοργανώνεται από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, το ετήσιο τριήμερο Συνέδριο της ERTC (European Refining Technology Conference), το οποίο διενεργείται παράλληλα με την Παγκόσμια Σύνοδο για τα Πετροχημικά (GlobalPetrochemicalsSummit).

Η «Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Τεχνολογία Διύλισης – ERTC», είναι το μεγαλύτερο και πλέον επιδραστικό Συνέδριο του κλάδου Διύλισης της Ευρώπης και συγκεντρώνει περισσότερους από 560 επαγγελματίες από τους φορείς εκμετάλλευσης διυλιστηρίων, τα πετροχημικά εργοστάσια και τους προμηθευτές τεχνολογίας,  οι οποίοι μοιράζονται πληροφορίες για την αγορά, τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές που αξιοποιούνται διεθνώς.

Το Συνέδριο που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διύλισης σε διαφορετικό κράτος, πραγματοποιείται εφέτος στην Αθήνα με την υποστήριξη 36 βασικών χορηγών του κλάδου Διύλισης, ολοκληρώνεται την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου και φιλοξενεί συνολικά 49 ομιλητές που θεωρούνται ηγετικές μορφές του κλάδου.

Κατά την ομιλία του στην έναρξη των εργασιών της Συνόδου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ.Γρηγόρης Στεργιούλης εξέφρασε την πλήρη δέσμευση του Ομίλου να συνεισφέρει ουσιαστικά στην εθνική προσπάθεια για να καταστεί η Ελλάδα σημαντικό ενεργειακό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, αλλά και να επανέλθει σε σταθερούς ρυθμούς Ανάπτυξης.

Ο κ. Στεργιούλης χαρακτήρισε ως «ιστορικό καθήκον προς την ίδια την χώρα» τη συστηματική εξερεύνηση και αξιοποίηση των εθνικών αποθεμάτων Υδρογονανθράκων και υποστήριξε ότι ο Όμιλος ΕΛΠΕ, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής του στρατηγικής, αποφάσισε να  διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον τομέα αυτό, εκμεταλλευόμενος την γνώση των επιστημόνων του για τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του ελλαδικού χώρου και συνάπτοντας συνεργασίες με εταιρίες κύρους όπως η Total, η ExxonMobil και η Edison.

Σύμφωνα με τον κ. Στεργιούλητο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα συνεχίσουν να κατέχουν ένα σημαντικό ποσοστό του ενεργειακού μίγματος έως το 2040, ενώ ο ενεργειακός μετασχηματισμός και η σταδιακή μετάβαση προς τις ΑΠΕ και τις άλλες πηγές χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, θα απαιτήσουν τεράστιες επενδύσεις σε έρευνα και υποδομή και θα διαρκέσουν δεκαετίες, ενώ θα πρέπει να υλοποιηθούν με χαμηλό κόστος για την κοινωνία και χωρίς να διαταραχθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ υπογράμμισε τη σημασία του κλάδου Διύλισης για την ελληνική οικονομία, καθώς κατέχει τη 2η θέση στον κλάδο της μεταποίησης με την αξία παραγωγής να φτάνει τα €14.3 δις και ηγείται των εξαγωγών, με την συνολική τους αξία να ξεπερνά τα €7,5 δις, όπως καταδεικνύει μελέτη του ΙΟΒΕ. Μάλιστα, ο  συνολικός αντίκτυπος του κλάδου είναι ακόμα μεγαλύτερος, λαμβάνοντας υπόψη ότι για κάθε €1 προστιθέμενης αξίας που παράγεται στη διύλιση προκύπτουν €2,7 ΑΕΠ στην εθνική οικονομία, ενώ για κάθε 1 θέση εργασίας στον κλάδο αντιστοιχούν άλλες 9 θέσεις απασχόλησης για τον τόπο.

Ωστόσο, υποστήριξε με έμφαση ότι για να διασφαλισθούν οι προοπτικές και η βιωσιμότητα του Ευρωπαϊκού Κλάδου Διύλισης, είναι αναγκαία η υιοθέτηση μιας ισορροπημένης προσέγγισης στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Όπως υπογράμμισε ο κ. Στεργιούλης, το μέσο σωρευτικό κόστος των διαφόρων νομοθετημάτων της ΕΕ κατά την περίοδο 2000-2012 μείωσε την ανταγωνιστικότητα του τομέα κατά 25%, ενώ ιδιαίτερα τα διυλιστήρια των κρατών-μελών που βρίσκονται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες προκλήσεις εξαιτίας μειωμένης ζήτησης περιφερειακών πετρελαϊκών προϊόντων, υψηλών τιμών ενέργειας και κόστους απασχόλησης, αλλά και της επιβάρυνσης για περιβαλλοντική συμμόρφωση που δεν υφίσταται σε γειτονικά κράτη της Μεσογείου. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία, όπως είπε, η μετάβαση από τη νομοθεσία που εφαρμόζει μονόπλευρα η ΕΕ σε μια παγκόσμια συμφωνία για την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Παράλληλα, οι κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη της αγοράς ΑΠΕ, βιοκαυσίμων και  ηλεκτροκίνησης, θα πρέπει να ληφθούν με γνώμονα όλες τις τεχνικές πτυχές, αλλά και τις οικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρουν.

Αναφερόμενος στην ηγετική παρουσία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, ο κ. Στεργιούληςυποστήριξε ότι ο μόνος τρόπος για να αντεπεξέλθει ο Όμιλος στην άκρως ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά και σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, ήταν η «Αριστεία Λειτουργίας». Όπως εξήγησε, ο όρος «Υπερ-απόδοση» (over-performance) αποδίδει καλύτερα την συλλογική διάσταση αυτής της προσέγγισης και ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των πραγματικών λειτουργικών περιθωρίων και των διεθνών περιθωρίων.

Οι 6 ακρογωνιαίοι πυλώνες για υγιή υπερ-απόδοση, η οποία εγγυάται την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του Ομίλου ΕΛΠΕ σε διεθνές επίπεδο, είναι:

  • Βέλτιστη αξιοποίηση πόρων
  • Ενεργειακή αποδοτικότητα
  • Λειτουργική βελτιστοποίηση σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες
  • Επιλογή αργού πετρελαίου
  • Αναπροσανατολισμός προς ένα εξαγωγικό επιχειρηματικό μοντέλο
  • Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

Όπως τόνισε ο CEO της ΕΛΠΕ, τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης έχουν ήδη αποτυπωθεί θετικά για τον Όμιλο, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της λειτουργίας εγκαταστάσεων, της βελτιστοποίησης του εφοδιασμού, της μεγιστοποίησης των συνεργιών μεταξύ των επιχειρηματικών μονάδων, της εξασφάλισης ευνοϊκότερων όρων πίστωσης και κερδοφόρων διαπραγματεύσεων, αλλά και της σύναψης συμφωνιών με μια σειρά από κρατικές εταιρείες πετρελαίου που οδήγησαν σε αριστοποίηση της παραγωγής. Παράλληλα, οι εξαγωγές εκτοξεύτηκαν από 15% το 2008 στο επιβλητικό 56% το 2016, έτος κατά το οποίο ο Όμιλος ΕΛΠΕ κατέγραψε ιστορικά ρεκόρ σε παραγωγή, όγκους πωλήσεων και κερδοφορία, με την ίδια τάση να συνεχίζεται και το 2017.

«Σήμερα η Ελλάδα προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες. Η γεωγραφική θέση της χώρας, τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και οι διαρθρωτικές αλλαγές που συντελούνται, καταδεικνύουν ότι ο ενεργειακός τομέας μπορεί να είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που θα οδηγήσουν σε Ανάπτυξη», υποστήριξε ο κ. Στεργιούλης και ολοκληρώνοντας την ομιλία του στο ετήσιο Συνέδριο της ERTC, πρόσθεσε:«Αλλά πάνω απ’ όλα, η Ελλάδα έχει ένα εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιο, μια νέα γενιά που έχει λάβει κορυφαία εκπαίδευση. Είναι οι εξειδικευμένοι νέοι επιστήμονες, που είναι περιζήτητοι σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις στις οικονομικά προηγμένες χώρες του κόσμου. Πολλοί παραμένουν εδώ και αποτελούν την ιδανική επιλογή για κάθε εταιρεία που επιθυμεί να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμα προϊόντα».

ΠΗΓΗ: iapopsi.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Guardian Handelsblatt HelleniQ Energy Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Lukoil Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD World Bank WTI Yiufi «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξανδρούπολη Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΗΜ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αγωγός αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτρικό ρεύμα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!