| Notaka

“Το ΔΣ των ΕΛΠΕ ενέκρινε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για 39 ώρες εβδομαδιαίως από το 2018”.

Η Σύμβαση εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία 94,3% από την γενική συνέλευση των εργαζομένων στην εταιρία
Στην υπογραφή της Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που προβλέπει μεταξύ άλλων τη μείωση του ωραρίου εργασίας σε 39 ώρες εβδομαδιαίως από το 2018, προχώρησαν τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο πρόεδρος του Ομίλου, Στάθης Τσοτσορός, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ.

 Στην υπογραφή της Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που προβλέπει μεταξύ άλλων τη μείωση του ωραρίου εργασίας σε 39 ώρες εβδομαδιαίως από το 2018, προχώρησαν τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο πρόεδρος του Ομίλου, Στάθης Τσοτσορός, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ.
Η Σύμβαση εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία 94,3% από την γενική συνέλευση των εργαζομένων στην εταιρία.
Ο κ. Τσοτσορός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η εργασιακή ειρήνη και η διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς εργασίας περιλαμβάνονται στις στρατηγικές προτεραιότητες της διοίκησης, μαζί με την συνεχή αναβάθμιση της τεχνολογίας/τεχνογνωσίας, την εξωστρέφεια, την πλήρη εκμετάλλευση της παραγωγικής δυναμικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Αναλυτικότερα, ο κ. Τσοτσορός τόνισε: 

Που οφείλονται οι επιδόσεις του 2016;

Το 2016 για δεύτερη συνεχή χρονιά μετά τις ζημιογόνες χρήσεις 2013 και 2014 ο Όμιλος επέτυχε ιδιαίτερα υψηλή κερδοφορία σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση δημοσιευμένων αποτελεσμάτων στην ιστορία του Ομίλου, παρά την υποχώρηση κατά 25% των διεθνών περιθωρίων διύλισης, και παρά επίσης την μείωση της εγχώριας κατανάλωσης. Σας θυμίζω ότι τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 329 εκατ. ευρώ έναντι 45 εκατ. ευρώ το 2015 και ζημιών 369 εκατ. ευρώ το 2014. Τα ιδιαίτερα αυτά θετικά αποτελέσματα, βασίσθηκαν στη διετή περίοδο εργασιακής ειρήνης και οφείλονται στην υλοποίηση προγραμμάτων πλήρους εκμετάλλευσης και αριστοποίησης της παραγωγής, σημαντικό ρόλο για τα οποία έπαιξαν οι νέες πολιτικές προμηθειών αργού πετρελαίου και διεύρυνσης των εμπορικών συνεργασιών. 
Επιπλέον, ο Όμιλος πέτυχε βελτίωση των μεριδίων συμμετοχής στην εγχώρια αγορά και ολοκλήρωσε με επιτυχία τον διετή σχεδιασμό εξυγίανσης της χρηματοοικονομικής του δομής, με την επιτυχή αναχρηματοδότηση του συνόλου των υποχρεώσεων την περίοδο 2016 – 2018 και την έξοδο του στις διεθνείς χρηματαγορές, όπου άντλησε 375 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,875% έναντι 8% του παλαιού ομολόγου.
Συμπερασματικά, η επιτυχής αναδιάρθρωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, η ανάπτυξη της εγχώριας και της διεθνούς εμπορίας και η αποτελεσματική εκμετάλλευση της παραγωγικής δυναμικότητας, σε ένα περιβάλλον εργασιακής ειρήνης συνέβαλλαν καθοριστικά στα ρεκόρ κερδών, παραγωγής και εξαγωγών το 2016.

Ποιες είναι οι νέες πολιτικές προμηθειών αργού στις οποίες αναφερθήκατε;

Αναφέρομαι στη στρατηγική μας να αυξήσουμε τις προμήθειες αργού πετρελαίου απευθείας από τους παραγωγούς. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συμφωνία με την κρατική εταιρεία πετρελαίου του Ιράν NIOC για την κάλυψη του 25% των αναγκών σε πετρέλαιο του Ομίλου από Ιρανικό αργό, το Μνημόνιο διμερούς συνεργασίας με τη Rosneft για την προμήθεια αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, η Συμφωνία και εγγραφή του Ομίλου στο μητρώο των επιλέξιμων αγοραστών της εταιρείας SOMO του Ιράκ και οι αντίστοιχες Συμφωνίες με την Αιγυπτιακή EGPC και τη Σαουδική Αραβία. Βρισκόμαστε επίσης σε διαδικασία διερεύνησης της αγοράς της Λιβύης. Παράλληλα προχωρούμε σε βελτίωση των όρων και διεύρυνση της συνεργασίας με τις κορυφαίες παγκόσμιας εμβέλειας εταιρείες trading.

Δώστε μας μια εικόνα για την πορεία των εξαγωγών του ομίλου

Η σημαντικότατη μείωση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά, κύρια λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης σε συνδυασμό με την αποτελεσματική βελτίωση της εκμετάλλευσης των παραγωγικών εγκαταστάσεων με συνέπεια την επίτευξη ρεκόρ παραγωγής, αναδεικνύει τον εξαγωγικό προσανατολισμό και την ανταγωνιστική παρουσία στις διεθνείς αγορές ως βασικές προϋποθέσεις για την βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξη στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου ενεργειακού μετασχηματισμού του Ομίλου.
Με στόχο την ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού βελτιώσαμε τη θέση μας στον διεθνή ανταγωνισμό και τη διετία 2015 – 2016 επιτύχαμε την αύξηση των εξαγωγών μας κατά 2,076 εκατ. ΜΤ ή ποσοστό 31,5 % έναντι του 2014, σημειώνοντας το 2016 ρεκόρ εξαγωγών 8,666 εκατ. ΜΤ, που αποτελεί ποσοστό 56% των συνολικών μας πωλήσεων.
Σημειώστε ότι ο έντονα εξαγωγικός προσανατολισμός του Ομίλου παίζει καθοριστικό ρόλο για την βελτίωση των συνολικών εξαγωγών της χώρας την περίοδο της κρίσης. Από το 2008 έως και το 2014 η συμμετοχή των καυσίμων στις συνολικές εξαγωγές της χώρας αυξήθηκε κατά 118,29 %, από 16,4 % σε 35,8 %, ενώ οι όγκοι των εξαχθέντων καυσίμων αυξήθηκαν μεταξύ 2008 και 2016 κατά 200%. Συνεπώς οι επιδόσεις αυτές αντανακλούν θετικά αποτελέσματα συνολικά για την εθνική οικονομία και αναδεικνύουν τη σημαντική συμβολή του Ομίλου, αφού ήδη το 2016 εξάγει το 50% περίπου των συνολικών εξαγωγών καυσίμων.

Δίνετε ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοοικονομική εξυγίανση του ομίλου. Ποια είναι τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής;

Το γεγονός ότι ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου το 2014 έφθανε στο ποσό των 3 δισ. ευρώ και οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές σε 2,5 δισ. ευρώ, ανέδειξε τη χρηματοοικονομική εξυγίανση του Ομίλου ως ένα εκ των πρώτης προτεραιότητας προς αντιμετώπιση προβλημάτων.
Η επάνοδος του Ομίλου στην κερδοφορία τη διετία 2015 – 2016, μάλιστα δε με ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές και η επιτυχής αναδιαπραγμάτευση και βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών των διαφόρων δανείων και ομολόγων το 2016, έδωσαν τη δυνατότητα μείωσης του συνολικού δανεισμού και των υποχρεώσεων προς προμηθευτές κατά περίπου 1 δισ. ευρώ έναντι του 2014. Οι εξελίξεις αυτές ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των αγορών προς τον Όμιλο, γεγονός που επιβεβαιώθηκε, όπως ήδη προανέφερα, με την πρόσφατη επιτυχή έκδοση του νέου ομολόγου με επιτόκιο 4,875% έναντι 8% του παλαιού, το οποίο αποτέλεσε αφετηρία για την περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου για την επόμενη πενταετία;

Οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου για την επόμενη πενταετία διαμορφώθηκαν μετά από συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς αγοράς, μετά την εκτίμηση των επιπτώσεων της εξέλιξης της διεθνούς συγκυρίας και μετά την επαναξιολόγηση των προϋποθέσεων για την ανταγωνιστική παρουσία, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Διοίκησης να καταστήσει τον Όμιλο ΕΛΠΕ “κορυφαίο ενεργειακό Όμιλο στη Ν.Α Ευρώπη, πρωτοπόρο στον ενεργειακό μετασχηματισμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη”.
Kύριοι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου παραμένουν η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, η διατήρηση της εργασιακής ειρήνης και η βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς λειτουργίας, η ενίσχυση της θέσης του Ομίλου τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά πετρελαιοειδών, η περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής δομής και η ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών για την ενεργή συμμετοχή του Ομίλου στην Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων.
Πέραν αυτών, στο πλαίσιο του ενεργειακού σχεδιασμού της ΕΕ για το 2050 ο Όμιλος ολοκληρώνει εντός του 2017 τον οδικό χάρτη ενεργειακού μετασχηματισμού και ενεργού συμμετοχής στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και επίτευξης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την κατάρτιση των προγραμμάτων ανάπτυξης των τομέων Ηλεκτρικής ενέργειας, Φυσικού Αερίου και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Για την επίτευξη του σχεδιασμού αυτού ο Όμιλος και τα στελέχη του παραμένουν απαρέγκλιτα προσηλωμένοι στους διαρκείς στόχους για:

• Αναβάθμιση της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας με την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων και τη διαρκή επιμόρφωση των εργαζομένων

• Υλοποίηση μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης του βαθμού ενεργειακής απόδοσης

• Ολιστική ασφάλεια με την υλοποίηση προγραμμάτων βελτίωσης της ασφάλειας, της υγιεινής των εργαζομένων και του περιβάλλοντος των εγκαταστάσεων

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας με τη διαρκή προσαρμογή και βελτίωση της θέσης του Ομίλου στις διεθνείς και περιφερειακές αγορές

www.bankingnews.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!