| I |

«Τα μέτρα άμυνας των Πρατηριούχων έναντι της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού περί παράτασης της ισχύος των Συμβάσεων Αποκλειστικής Προμήθειας πέραν της πενταετίας».

Πατήστε την επιλογή  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  για τη συνέχεια του άρθρου .

 

δικηγορικό γραφείο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΠ.ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ & συνεργάτες

Αλωπεκής 50-52 , 10676 Αθήνα

τηλ. : +30 210 3388520-2

fax : +30 210 3388523

email : info@xanthoulis.gr

 

Προοίμιο

Οι διατάξεις του εσωτερικού μας δικαίου (αλλά και οι ευρωπαϊκές), ορίζουν ότι:

«Η μέγιστη διάρκεια σύμβασης αποκλειστικής προμήθειας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης ορίζεται στα πέντε (5) έτη και δύναται να παρατείνεται κάθε φορά με γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων για ίσο χρόνο» (αρθ. 29 § 1 ν. 4177/2013).

Με την πρόσφατη, από 11.8.2015 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κατά παράβαση της ρητής διάταξης της μη υπέρβασης της διάρκειας της πενταετίας στις Συμβάσεις Αποκλειστικής Προμήθειας των Πρατηρίων, πλην συγκεκριμένης και μόνης εξαίρεσης, δηλαδή της νόμιμης δυαδικής σχέσης μίσθωσης – υπεκμίσθωσης του Πρατηρίου από τρίτο πρόσωπο (όπως ορίζεται παρακάτω), αποδεχόμενη «προτάσεις δέσμευσης» των εμπλεκομένων στο παράνομο μισθωτικό αυτό καθεστώς Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, «νομιμοποίησε» την εξαίρεση υπέρβασης της πενταετούς διάρκειας, παρατείνοντας μάλιστα τις ήδη υφιστάμενες Συμβάσεις, σε ορισμένες κατηγορίες, ακόμη και πέραν της δεκαετίας.

1. Οι κατ’ εξαίρεση προϋποθέσεις υπέρβασης της πενταετούς διάρκειας της Σύμβασης Αποκλειστικής Προμήθειας Πρατηρίου.

Δυνατότητα υπέρβασης (εξαίρεση) του παραπάνω χρονικού περιορισμού των πέντε ετών της «Σύμβασης Αποκλειστικής Προμήθειας» συντρέχει σε περίπτωση που το Πρατήριο, είτε ανήκει στην «Εταιρεία Εμπορίας Πετρελαιοειδών» (Ε.Ε.Π.) είτε εκμισθώνεται σε αυτήν από τρίτο πρόσωπο και τότε η Ε.Ε.Π. μπορεί, με τη σειρά της, να το υπεκμισθώσει ή να παραχωρήσει την χρήση στον Πρατηριούχο, οπότε ικανοποιείται η προϋπόθεση της εξαίρεσης, με συνέπεια η Σύμβαση Αποκλειστικής Προμήθειας να είναι διάρκειας μεγαλύτερης της πενταετίας.

Η κατ’ εξαίρεση όμως αυτή ευχέρεια της υπέρβασης της πενταετίας της Σύμβασης Αποκλειστικής Προμήθειας, τελεί υπό την βασική προϋπόθεση ότι η εκμίσθωση του Πρατηρίου προς την Ε.Ε.Π. δεν συνάπτεται, ούτε από τον ίδιο τον Πρατηριούχο, ούτε και από τρίτο πρόσωπο συγγενικά συνδεδεμένο με τον Πρατηριούχο. Η μίσθωση πρέπει να συντελείται προς την Ε.Ε.Π. από τρίτο και ξένο προς τον Πρατηριούχο πρόσωπο.

Στην προαναφερόμενη αυτή δυνατότητα της εξαίρεσης, η Σύμβαση Αποκλειστικής Προμήθειας, επιτρέπεται μεν να υπερβαίνει την πενταετία, σε καμία όμως περίπτωση την διάρκεια της Σύμβασης Μίσθωσης του Πρατηρίου.

Η Σύμβαση Αποκλειστικής Προμήθειας σε σχέση προς την Σύμβαση Μίσθωσης του Πρατηρίου, εκλαμβάνεται ως «κύρια», και εκείνη της μίσθωσης ως «παρεπόμενη», με συνέπεια, σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Αποκλειστικής Προμήθειας να συμπαρασύρεται και η λύση της μίσθωσης.

2. Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Με την υπ’ αριθμ. 602/2015 (ΦΕΚ τ. Β΄ αρ. φ. 1677/11.8.2015) απόφασή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων εννέα (9) Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (Ε.Ε.Π.), κατόπιν έρευνας επί καταγγελιών δύο Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων εναντίον δύο εταιρειών από αυτές, καθότι οι συναπτόμενες μεταξύ τους Συμβάσεις Αποκλειστικής Προμήθειας υπερέβαιναν την πενταετία, χωρίς να ικανοποιείται η νόμιμη προϋπόθεση της μίσθωσης – υπεκμίσθωσης από τρίτο, μη συνδεδεμένο με τον Πρατηριούχο πρόσωπο.

Πράγματι η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιλήφθηκε της νομιμότητας,  

«…ως προς την σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης αποκλειστικής συνεργασίας πρατηριούχων με εταιρίες εμπορίας υγρών καυσίμων μέσω της ισόχρονης μίσθωσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων από τον πρατηριούχο προς την εταιρία αυτή και της ταυτόχρονης υπεκμίσθωσης του πρατηρίου από την εταιρία προς τον ίδιο πρατηριούχο ή προς τρίτα πρόσωπα συνδεδεμένα με αυτόν για πιθανές παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/77, όπως ίσχυε (νυν άρθρα 1 και 2 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει) και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ…».

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού:

«…(1) Οι εμπλεκόμενες εταιρίες εμπορίας συνάπτουν μακροχρόνιες συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας με πρατηριούχους μέσω της ισόχρονης μίσθωσης των πρατηρίων τους, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να διαρκέσουν μέχρι και 20 έτη.

(2) Οι συμβάσεις υπεκμίσθωσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας και σε περίπτωση λύσης της μίας άμεσα λύεται και η άλλη.

(3) Ακόμη και στις περιπτώσεις που συνάπτονται συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας με διάρκεια μικρότερη των πέντε (5) ετών υπάρχει όρος που συνδέει την εν λόγω σύμβαση με τη συμφωνία υπεκμίσθωσης, η οποία έχει διάρκεια άνω των πέντε ετών…».

Σύμφωνα με το διατακτικό της προαναφερομένης απόφασης η Επιτροπή Ανταγωνισμού τελικά παρείξε την δυνατότητα στις καταγγελόμενες Ε.Ε.Π. και κατά παρέκκλιση της απαγορευτικής διάταξης περί μη υπέρβασης της πενταετίας της Σύμβασης Αποκλειστικής Προμήθειας, αποδεχόμενη «προτάσεις δέσμευσης» από αυτές, να προσδιορίσει τον χρόνο λήξης των συμβάσεων αυτών σε χρόνους οι οποίοι υπερβαίνουν ακόμη και την δεκαετία!

Η απόφαση αυτή της Επιτροπής Ανταγωνισμού ελήφθη κατά «πιθανολόγηση», επιφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό στον εαυτό της τη δυνατότητα να «επανέλθει στην κρίση της»!

Σε κάθε περίπτωση:

α. Η απόφαση αυτή της Επιτροπής Ανταγωνισμού πάσχει νομιμότητας και

β. Δεν δεσμεύει τον πολιτικό δικαστή να αποφανθεί στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του ότι οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις Ε.Ε.Π. παραβίασαν τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Κατά συνέπεια, Συμβάσεις Αποκλειστικής Προμήθειας που συνήφθησαν για διάρκεια μεγαλύτερη της πενταετίας και τελούν υπό το προαναφερόμενο στρεβλωτικό – παράνομο καθεστώς της μίσθωσης – υπεκμίσθωσης από τον ίδιο τον Πρατηριούχο ή συγγενικό προς αυτόν πρόσωπο,  δεν ενέχουν καμία δέσμευση του Πρατηριούχου από την προαναφερόμενη αυτή απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η μεθοδευμένη τακτική των Ε.Ε.Π. προς του Πρατηριούχους (μέσω επιστολής), να αποδεχθούν, «λόγω» της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και να προβούν από κοινού σε καταγγελία – λύση της ισχύουσας (παράνομης) Σύμβασης και τη σύναψη νέας αποσκοπεί, αφενός μεν στο να «αποσβαίσουν» την προηγούμενη παράβαση της συμβατικής υπέρβασης της πενταετίας, αφετέρου δε να «νομιμοποιήσουν»τη συνέχιση της μισθωτικής ομηρίας του Πρατηριούχου στον ίδιο του το Πρατήριο για επιπλέον μία πενταετία, και με απώτερο σκοπό, λόγω της σύναψης της νέας Σύμβασης Αποκλειστικής Προμήθειας να τον δεσμεύσουν και αποθαρρύνουν να αξιώσει (τυχόν) αποζημιώσεις.

Οι Πρατηριούχοι δύνανται να προσφύγουν στα πολιτικά δικαστήρια καταγγέλλοντας τις παράνομες συμβάσεις (εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις).

Γεώργιος Ναπ. Ξανθούλης

                                                                         Δικηγόρος Δρ. Ν.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι , όποιοι από εσάς εμπλέκεστε σε ανάλογο θέμα μίσθωσης-υπεκμίσθωσης , για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας .
Τηλ : 2103614995-6
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar