| I |

«Τα μέτρα άμυνας των Πρατηριούχων έναντι της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού περί παράτασης της ισχύος των Συμβάσεων Αποκλειστικής Προμήθειας πέραν της πενταετίας».

Πατήστε την επιλογή  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  για τη συνέχεια του άρθρου .

 

δικηγορικό γραφείο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΠ.ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ & συνεργάτες

Αλωπεκής 50-52 , 10676 Αθήνα

τηλ. : +30 210 3388520-2

fax : +30 210 3388523

email : info@xanthoulis.gr

 

Προοίμιο

Οι διατάξεις του εσωτερικού μας δικαίου (αλλά και οι ευρωπαϊκές), ορίζουν ότι:

«Η μέγιστη διάρκεια σύμβασης αποκλειστικής προμήθειας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης ορίζεται στα πέντε (5) έτη και δύναται να παρατείνεται κάθε φορά με γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων για ίσο χρόνο» (αρθ. 29 § 1 ν. 4177/2013).

Με την πρόσφατη, από 11.8.2015 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κατά παράβαση της ρητής διάταξης της μη υπέρβασης της διάρκειας της πενταετίας στις Συμβάσεις Αποκλειστικής Προμήθειας των Πρατηρίων, πλην συγκεκριμένης και μόνης εξαίρεσης, δηλαδή της νόμιμης δυαδικής σχέσης μίσθωσης – υπεκμίσθωσης του Πρατηρίου από τρίτο πρόσωπο (όπως ορίζεται παρακάτω), αποδεχόμενη «προτάσεις δέσμευσης» των εμπλεκομένων στο παράνομο μισθωτικό αυτό καθεστώς Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, «νομιμοποίησε» την εξαίρεση υπέρβασης της πενταετούς διάρκειας, παρατείνοντας μάλιστα τις ήδη υφιστάμενες Συμβάσεις, σε ορισμένες κατηγορίες, ακόμη και πέραν της δεκαετίας.

1. Οι κατ’ εξαίρεση προϋποθέσεις υπέρβασης της πενταετούς διάρκειας της Σύμβασης Αποκλειστικής Προμήθειας Πρατηρίου.

Δυνατότητα υπέρβασης (εξαίρεση) του παραπάνω χρονικού περιορισμού των πέντε ετών της «Σύμβασης Αποκλειστικής Προμήθειας» συντρέχει σε περίπτωση που το Πρατήριο, είτε ανήκει στην «Εταιρεία Εμπορίας Πετρελαιοειδών» (Ε.Ε.Π.) είτε εκμισθώνεται σε αυτήν από τρίτο πρόσωπο και τότε η Ε.Ε.Π. μπορεί, με τη σειρά της, να το υπεκμισθώσει ή να παραχωρήσει την χρήση στον Πρατηριούχο, οπότε ικανοποιείται η προϋπόθεση της εξαίρεσης, με συνέπεια η Σύμβαση Αποκλειστικής Προμήθειας να είναι διάρκειας μεγαλύτερης της πενταετίας.

Η κατ’ εξαίρεση όμως αυτή ευχέρεια της υπέρβασης της πενταετίας της Σύμβασης Αποκλειστικής Προμήθειας, τελεί υπό την βασική προϋπόθεση ότι η εκμίσθωση του Πρατηρίου προς την Ε.Ε.Π. δεν συνάπτεται, ούτε από τον ίδιο τον Πρατηριούχο, ούτε και από τρίτο πρόσωπο συγγενικά συνδεδεμένο με τον Πρατηριούχο. Η μίσθωση πρέπει να συντελείται προς την Ε.Ε.Π. από τρίτο και ξένο προς τον Πρατηριούχο πρόσωπο.

Στην προαναφερόμενη αυτή δυνατότητα της εξαίρεσης, η Σύμβαση Αποκλειστικής Προμήθειας, επιτρέπεται μεν να υπερβαίνει την πενταετία, σε καμία όμως περίπτωση την διάρκεια της Σύμβασης Μίσθωσης του Πρατηρίου.

Η Σύμβαση Αποκλειστικής Προμήθειας σε σχέση προς την Σύμβαση Μίσθωσης του Πρατηρίου, εκλαμβάνεται ως «κύρια», και εκείνη της μίσθωσης ως «παρεπόμενη», με συνέπεια, σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Αποκλειστικής Προμήθειας να συμπαρασύρεται και η λύση της μίσθωσης.

2. Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Με την υπ’ αριθμ. 602/2015 (ΦΕΚ τ. Β΄ αρ. φ. 1677/11.8.2015) απόφασή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων εννέα (9) Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (Ε.Ε.Π.), κατόπιν έρευνας επί καταγγελιών δύο Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων εναντίον δύο εταιρειών από αυτές, καθότι οι συναπτόμενες μεταξύ τους Συμβάσεις Αποκλειστικής Προμήθειας υπερέβαιναν την πενταετία, χωρίς να ικανοποιείται η νόμιμη προϋπόθεση της μίσθωσης – υπεκμίσθωσης από τρίτο, μη συνδεδεμένο με τον Πρατηριούχο πρόσωπο.

Πράγματι η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιλήφθηκε της νομιμότητας,  

«…ως προς την σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης αποκλειστικής συνεργασίας πρατηριούχων με εταιρίες εμπορίας υγρών καυσίμων μέσω της ισόχρονης μίσθωσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων από τον πρατηριούχο προς την εταιρία αυτή και της ταυτόχρονης υπεκμίσθωσης του πρατηρίου από την εταιρία προς τον ίδιο πρατηριούχο ή προς τρίτα πρόσωπα συνδεδεμένα με αυτόν για πιθανές παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/77, όπως ίσχυε (νυν άρθρα 1 και 2 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει) και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ…».

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού:

«…(1) Οι εμπλεκόμενες εταιρίες εμπορίας συνάπτουν μακροχρόνιες συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας με πρατηριούχους μέσω της ισόχρονης μίσθωσης των πρατηρίων τους, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να διαρκέσουν μέχρι και 20 έτη.

(2) Οι συμβάσεις υπεκμίσθωσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας και σε περίπτωση λύσης της μίας άμεσα λύεται και η άλλη.

(3) Ακόμη και στις περιπτώσεις που συνάπτονται συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας με διάρκεια μικρότερη των πέντε (5) ετών υπάρχει όρος που συνδέει την εν λόγω σύμβαση με τη συμφωνία υπεκμίσθωσης, η οποία έχει διάρκεια άνω των πέντε ετών…».

Σύμφωνα με το διατακτικό της προαναφερομένης απόφασης η Επιτροπή Ανταγωνισμού τελικά παρείξε την δυνατότητα στις καταγγελόμενες Ε.Ε.Π. και κατά παρέκκλιση της απαγορευτικής διάταξης περί μη υπέρβασης της πενταετίας της Σύμβασης Αποκλειστικής Προμήθειας, αποδεχόμενη «προτάσεις δέσμευσης» από αυτές, να προσδιορίσει τον χρόνο λήξης των συμβάσεων αυτών σε χρόνους οι οποίοι υπερβαίνουν ακόμη και την δεκαετία!

Η απόφαση αυτή της Επιτροπής Ανταγωνισμού ελήφθη κατά «πιθανολόγηση», επιφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό στον εαυτό της τη δυνατότητα να «επανέλθει στην κρίση της»!

Σε κάθε περίπτωση:

α. Η απόφαση αυτή της Επιτροπής Ανταγωνισμού πάσχει νομιμότητας και

β. Δεν δεσμεύει τον πολιτικό δικαστή να αποφανθεί στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του ότι οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις Ε.Ε.Π. παραβίασαν τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Κατά συνέπεια, Συμβάσεις Αποκλειστικής Προμήθειας που συνήφθησαν για διάρκεια μεγαλύτερη της πενταετίας και τελούν υπό το προαναφερόμενο στρεβλωτικό – παράνομο καθεστώς της μίσθωσης – υπεκμίσθωσης από τον ίδιο τον Πρατηριούχο ή συγγενικό προς αυτόν πρόσωπο,  δεν ενέχουν καμία δέσμευση του Πρατηριούχου από την προαναφερόμενη αυτή απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η μεθοδευμένη τακτική των Ε.Ε.Π. προς του Πρατηριούχους (μέσω επιστολής), να αποδεχθούν, «λόγω» της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και να προβούν από κοινού σε καταγγελία – λύση της ισχύουσας (παράνομης) Σύμβασης και τη σύναψη νέας αποσκοπεί, αφενός μεν στο να «αποσβαίσουν» την προηγούμενη παράβαση της συμβατικής υπέρβασης της πενταετίας, αφετέρου δε να «νομιμοποιήσουν»τη συνέχιση της μισθωτικής ομηρίας του Πρατηριούχου στον ίδιο του το Πρατήριο για επιπλέον μία πενταετία, και με απώτερο σκοπό, λόγω της σύναψης της νέας Σύμβασης Αποκλειστικής Προμήθειας να τον δεσμεύσουν και αποθαρρύνουν να αξιώσει (τυχόν) αποζημιώσεις.

Οι Πρατηριούχοι δύνανται να προσφύγουν στα πολιτικά δικαστήρια καταγγέλλοντας τις παράνομες συμβάσεις (εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις).

Γεώργιος Ναπ. Ξανθούλης

                                                                         Δικηγόρος Δρ. Ν.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι , όποιοι από εσάς εμπλέκεστε σε ανάλογο θέμα μίσθωσης-υπεκμίσθωσης , για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας .
Τηλ : 2103614995-6
 
1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas AVINOIL Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Greek Mafia Guardian Handelsblatt HelleniQ Energy Inside Story interlock kWh LANA LG LNG LPC Lukoil Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy twitter Urals windfall tax WOOD World Bank WTI Yiufi «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξανδρούπολη Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις Γιάννης Θεοτοκάς ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΛΣΤΑΤ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κονταξής Δημήτρης Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τζιόλας Χρήστος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΗΜ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αγωγός αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτρικό ρεύμα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!