| Notaka |

«Έτσι Μας Κλέβουν οι Λαθρέμποροι των Καυσίμων – Τι Δεν Έχει Κάνει Ακόμη το Κράτος».

Έσοδα ύψους 125 έως 300 εκατ. ευρώ που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως ισοδύναμα μέτρα απέναντι στις σκληρές απαιτήσεις του μνημονίου, χάνει το Δημόσιο από τη μη πάταξη του λαθρεμπορίου υγρών καυσίμων.

 

Έσοδα ύψους 125 έως 300 εκατ. ευρώ που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως ισοδύναμα μέτρα απέναντι στις σκληρές απαιτήσεις του μνημονίου, χάνει το Δημόσιο από τη μη πάταξη του λαθρεμπορίου υγρών καυσίμων.

 

Έρευνα του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδας (ΣΕΕΠΕ) περιγράφει τους δρόμους της παράνομης διακίνησης των καυσίμων αλλά και τις εκκρεμότητες της πολιτείας για την εφαρμογή των μέτρων που ψηφίστηκαν.

 

Οι κυριότερες εκκρεμότητες είναι:

1) Παραμένει “τυφλό” στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων το κεντρικό σύστημα των απευθείας ελέγχων των συστημάτων εισροών εκροών. Το 94% των πρατηρίων συνδέθηκε και μεταδίδει στοιχεία από τις δεξαμενές του χωρίς όμως η ΓΓΠΣ να έχει τη δυνατότητα των on line ελέγχων.

2) Εκκρεμεί η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή των συστημάτων εισροών – κροών στις αποθήκες των μεγάλων καταναλωτών, των ιδιωτικών και εργοταξιακών πρατηρίων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στους σταθμούς ανεφοδιασμού σκαφών (μαρίνες), στους αποθηκευτικούς χώρους παραγωγών ή διακινητών χημικών προϊόντων, εταιριών με χώρους στάθμευσης οχημάτων, στις ελεύθερες αποθήκες των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών.

3) Εκκρεμεί η έκδοση κοινής απόφασης για την τοποθέτηση των GPS σε βυτιοφόρα και πλωτά μέσα.

4) Εκκρεμεί η έκδοση κοινής απόφασης για λεπτομέρειες λειτουργίας του συστήματος εισροών εκροών στις φορολογικές αποθήκες.

5) Αναποτελεσματικοί έλεγχοι από τα ΚΕΔΑΚ του υπουργείου Ενέργειας. Άκρως αποκαλυπτική είναι όμως και η έρευνα του ΣΕΕΠΕ για τους τρόπους λαθρεμπορίας των υγρών καυσίμων.

Οι κύριοι τρόποι λαθρεμπορίου, σύμφωνα με τον ΣΕΕΠΕ, είναι οι παρακάτω:

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Είναι δυνατόν να διοχετευτεί κυρίως από Εταιρίες Εμπορίας, Πρατήρια Υγρών Καυσίμων, Πωλητές Πετρελαίου Θέρμανσης ή/και Μεταφορείς σε πρατήρια ή σε άλλους καταναλωτές (αγρότες, εργοτάξια, βιοτεχνίες, μεταφορικές εταιρίες, κλπ.), όπου και πωλείται ως Πετρέλαιο Κίνησης. Τα διαφεύγοντα έσοδα του Δημοσίου είναι η διαφορά Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) μεταξύ Πετρελαίου Θέρμανσης και Κίνησης και ο αναλογών σε αυτήν ΦΠΑ.

Ειδικά από τον Οκτώβριο 2012, η διαφορά αυτή ήταν ιδιαίτερα χαμηλή λόγω της εξίσωσης του ΕΦΚ, οδηγώντας έτσι σε εξάλειψη του κινήτρου για λαθρεμπόριο αυτής της μορφής και παρέμεινε σχετικά χαμηλή ακόμη και μετά τη μείωση του ΕΦΚ του Πετρελαίου Θέρμανσης από 330€ σε 230€ το χιλιόλιτρο.

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Είναι δυνατόν να διοχετευτεί παράνομα στην αγορά (Πρατήρια, Πωλητές Πετρελαίου Θέρμανσης, Μεταφορικές Εταιρίες, κλπ) από Εταιρίες Εμπορίας ή τους Μεταφορείς βυτιοφόρων ή πλωτών μέσων (σλέπια) και να πωλείται ως πετρέλαιο κίνησης. Δεδομένου ότι τα ναυτιλιακά καύσιμα δεν υπόκεινται σε ΕΦΚ ή ΦΠΑ, τα διαφεύγοντα έσοδα του Δημοσίου είναι το σύνολο ΕΦΚ και ΦΠΑ.

Ενδεχομένως, οι δυνατότητες λαθρεμπορίας αυτής της κατηγορίας είναι περιορισμένες, λόγω του πολύ ψηλού ποσοστού θείου που περιέχει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου ναυτιλίας, που το καθιστά ακατάλληλο για κινητήρες αυτοκινήτων. Ωστόσο έχει διατηρηθεί το κίνητρο της λαθρεμπορίας, λόγω της δυνατότητας νόθευσης του πετρελαίου θέρμανσης πλέον, όσο αυτό έχει σχετικά υψηλό δασμό.

 

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΩΝ

Σε αυτή την περίπτωση, η δυνατότητα για λαθρεμπόριο αφορά καύσιμα, που ενώ δηλώνονται ως εξαγωγές, καταλήγουν σε πρατήρια εντός της Χώρας. Τα διαφεύγοντα έσοδα είναι τα ίδια με την ανωτέρω περίπτωση.

 

ΑΛΛΕΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Πέραν των βασικών αυτών τρόπων, υπάρχουν και άλλες εστίες λαθρεμπορίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από αυτές:

– Διαλύτες (τολουόλιο κλπ), μεθανόλη, κ.α. που νοθεύουν βενζίνες ή και πετρέλαιο. Οι διαλύτες αυτοί δεν επιβαρύνονται με τον Ειδικό Φόρο που επιβαρύνονται π.χ. οι βενζίνες, δηλαδή 670€ ανά κυβικό, άρα κάθε κυβικό που αντικαθιστούν, σημαίνει αντίστοιχη απώλεια εσόδων για το Κράτος. Εδώ δεν είναι δυνατόν να υπολογισθούν ζημιές που προκαλούν στα οχήματα λόγω ακαταλληλότητας χρήσης.

– Βιοντήζελ που εισάγεται σαν σπορέλαιο ή παράγεται σε εγχώριες μονάδες και νοθεύει πετρέλαιο κίνησης.

– Πετρέλαιο που περιέχεται στα απόβλητα πλοίων (slops), από κλοπή των καυσίμων του πλοίου και διοχετεύονται εν τέλει σε πρατήρια.

– Λαθρεμπόριο υγραερίου, μέσω πώλησης βιομηχανικού /θέρμανσης ως autogas.

(Πηγή: Το Έθνος)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar