| Notaka

«Τα «Ελληνικά Πετρέλαια» για τα ελληνικά πετρέλαια».

Τ​​ο τελευταίο διάστημα έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις σχετικά με την ύπαρξη ή μη σημαντικών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στον ελλαδικό χώρο με τα συνεπακόλουθα ερωτήματα: ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από την παραγωγή στο περιβάλλον και στον τουρισμό, πώς επιδρά στις επενδυτικές αποφάσεις η χαμηλή τιμή του πετρελαίου, γιατί είναι περιορισμένο το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν ξένες πετρελαϊκές εταιρείες, ενώ αρκετοί τα συνδέουν όλα αυτά με την τωρινή και μελλοντική οικονομική κατάσταση της χώρας.

 

Τ​​ο τελευταίο διάστημα έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις σχετικά με την ύπαρξη ή μη σημαντικών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στον ελλαδικό χώρο με τα συνεπακόλουθα ερωτήματα: ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από την παραγωγή στο περιβάλλον και στον τουρισμό, πώς επιδρά στις επενδυτικές αποφάσεις η χαμηλή τιμή του πετρελαίου, γιατί είναι περιορισμένο το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν ξένες πετρελαϊκές εταιρείες, ενώ αρκετοί τα συνδέουν όλα αυτά με την τωρινή και μελλοντική οικονομική κατάσταση της χώρας.

Τα «Ελληνικά Πετρέλαια», ο μεγαλύτερος καθετοποιημένος ελληνικός ενεργειακός όμιλος, με ετήσιο κύκλο εργασιών 10 δισ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη περίπου 420 εκατ. ευρώ, δραστηριοποιούνται σε όλο το ενεργειακό φάσμα, μη διστάζοντας μέσα στα τελευταία χρόνια της κρίσης να επενδύσουν στην Ελλάδα πάνω από 3 δισ. ευρώ, δημιουργώντας εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας. Τα ΕΛΠΕ δραστηριοποιούνται συστηματικά στην έρευνα πετρελαίου εδώ και 40 χρόνια έχοντας συμμετάσχει σε πληθώρα διεθνών διαγωνισμών και έχουν ερευνήσει συστηματικά 39 περιοχές σε Ελλάδα, Λιβύη, Αίγυπτο, Αλβανία, Μαυροβούνιο, είτε αυτοδύναμα είτε ως ισότιμο μέλος κοινοπραξιών με διεθνώς αναγνωρισμένες πετρελαϊκές εταιρείες, όπως οι OMV, Repsol, Woodside, Kuwait Energy, Petroceltic, Lukoil, Gaz de France, JAPEX, κ.λπ. Με τη διεξαγωγή εκατοντάδων γεωλογικών μελετών και την εκτέλεση 65.000 χλμ. σεισμικών ερευνών και 112 γεωτρήσεων, με τις εκτός Ελλάδας επενδύσεις τα τελευταία χρόνια να ξεπερνούν τα 220 εκατ. δολάρια, τα ΕΛΠΕ συμμετείχαν σε ανακαλύψεις αρκετών κοιτασμάτων πετρελαίου (αναλογία ΕΛΠΕ περίπου 210 εκατ. βαρέλια πετρελαίου).

Η ανακάλυψη και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι ένας στρατηγικός στόχος στον οποίο προσβλέπουμε και επενδύουμε. Βασιζόμαστε στα μεγάλα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα που είναι η τεράστια συσσωρευμένη εμπειρία των ανθρώπων μας από τις μέχρι σήμερα έρευνες και η γνώση του ελλαδικού χώρου, η κατοχή σημαντικής τεχνογνωσίας και η γεωπολιτική μας θέση.

Ερευνητικές δραστηριότητες

Τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα επιστημονικών ερευνών υποδεικνύουν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περιοχές που παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την πιθανή ανακάλυψη υδρογονανθράκων, χωρίς όμως να παραβλέπουμε το γεγονός ότι οι γεωλογικοί κίνδυνοι αποτυχίας δεν είναι αμελητέοι. Σε περιοχές με αποδεδειγμένη την ύπαρξη πετρελαϊκού συστήματος (π.χ. Ηπειρος, Β. Ιόνιο, Πατραϊκός, Κυπαρισσιακός, ΒΔ Πελοπόννησος, Θερμαϊκός, Θρακικό Πέλαγος κ.λπ.), οι μέχρι σήμερα έρευνες είναι ενθαρρυντικές, αλλά απαιτείται περαιτέρω συστηματική γεωφυσική και γεωτρητική έρευνα για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σε άλλες περιοχές της χώρας, παρά την ύπαρξη κάποιων ενθαρρυντικών γεωλογικών στοιχείων και τις επιμέρους απόψεις που κατά καιρούς ακούγονται έντονα, θεωρούμε ότι τα μέχρι στιγμής υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα είναι ιδιαιτέρως περιορισμένα και ανώριμα, μη επιβεβαιώνοντας, προς το παρόν τουλάχιστον, την ύπαρξη πετρελαϊκού συστήματος, οπότε σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες επιχειρησιακές δυσκολίες (έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο, βάθος θάλασσας κ.λπ.) δεν ευνοείται η άμεση ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η επιλογή των περιοχών που σκοπεύουμε να επενδύσουμε γίνεται με αμιγή και αυστηρά επιχειρηματικά κριτήρια, σύμφωνα με τους κανόνες της διεθνούς πρακτικής. Αυτό μας επιτρέπει να επιδιώκουμε την ισότιμη συμμετοχή μας σε επιχειρηματικά σχήματα με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες που συνεισφέρουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και οικονομική επιφάνεια (ανάμεσα στις οποίες οι Edison, Shell, Repsol, Total, Statoil, ExxonMobil, Marathon, Anadarko, Lukoil, Gazprom, Noble, OMV κ.λπ.), ενώ δεν αποκλείεται σε ορισμένες περιπτώσεις να εξετάσουμε την πιθανότητα να ξεκινήσουμε αυτοδύναμα την έρευνα, στοχεύοντας όμως στη συνέχεια να προσελκύσουμε και άλλες διεθνείς εταιρείες. Τα επιχειρηματικά σχήματα που έχουμε κατά καιρούς συστήσει έχουν αποδείξει το έμπρακτο ενδιαφέρον μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών για τη χώρα, που αναμένουμε ότι θα μετατραπεί σε άμεση συμμετοχή στις ερευνητικές δραστηριότητες.

Είμαστε ήδη παρόντες στην Ελλάδα, με αποκλειστικά δικαιώματα στην περιοχή του Θρακικού Πελάγους (ΕΛΠΕ 25%, Calfrac 75%) και στον Πατραϊκό κόλπο (ΕΛΠΕ 33,3% – operator, Edison 33,3%, Petroceltic 33,3%), όπου πιστεύουμε ότι οι προσδοκίες ανακάλυψης υδρογονανθράκων θα επιβεβαιωθούν στο άμεσο μέλλον. Ειδικά στην περιοχή του Δ. Πατραϊκού, τα ΕΛΠΕ και οι εταίροι τους προχωρούν στην υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος με την κατάρτιση εξειδικευμένων γεωλογικών μελετών, ενώ ολοκληρώνεται η νέα ηλεκτρονική επεξεργασία των υπαρχόντων σεισμικών δεδομένων. Επίσης θα ξεκινήσει εντός του 2015 η καταγραφή νέων τρισδιάστατων σεισμικών υψηλής ευκρίνειας, τα ευρήματα των οποίων θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε γεωλογικούς στόχους και να προχωρήσουμε τα επόμενα χρόνια σε γεωτρήσεις. Επιπλέον, προς επίρρωση της επιχειρηματικής στρατηγικής μας, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά έμπρακτα τη βούληση να κάνουμε σημαντικές επενδύσεις στη χώρα μας, έχουμε υποβάλει προσφορές στους τρέχοντες διαγωνισμούς στη Δ. Ελλάδαμέσω διεθνούς επιχειρηματικούσχήματος αλλά και αυτοδύναμα (για δύο χερσαίες και τρεις θαλάσσιες περιοχές) και ευελπιστούμε σε θετικά αποτελέσματα.

Το ελληνικό πλαίσιο έρευνας

Για να προσελκύσει η ελληνική πολιτεία αναγνωρισμένες πετρελαϊκές εταιρείες να επενδύσουν στη χώρα πρέπει να αντισταθμίσει τους εγγενείς τεχνικούς κινδύνους (πολύπλοκη γεωλογία, μεγάλα βάθη θάλασσας ή δύσκολο τοπογραφικό ανάγλυφο), παρέχοντας ένα ελκυστικό, σύγχρονο, ευέλικτο, διαφανές νομοθετικό, διοικητικό, οικονομικό και φορολογικό επενδυτικό πλαίσιο. Και ενώ αυτό το πλαίσιο μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει, η βιομηχανία περιμένει να δει πώς θα υλοποιηθεί. Είναι εξαιρετικά σημαντική, παραδείγματος χάρη, η άμεση στελέχωση και η ουσιαστική λειτουργία της ΕΔΕΥ, του φορέα δηλαδή που ενώ έχει νομοθετηθεί από τον Αύγουστο του 2011 να διαχειρίζεται τα συμφέροντα του Δημοσίου τέσσερα χρόνια μετά, δεν έχει παρά μόνο διοικητικό συμβούλιο. Οι υπεράνθρωπες, ομολογουμένως, προσπάθειες μεμονωμένων κρατικών λειτουργών να καλύψουν τα διοικητικά κενά, δεν είναι αρκετές να καθησυχάσουν τις δικαιολογημένες απαιτήσεις της βιομηχανίας για την ύπαρξη μόνιμου κρατικού μηχανισμού, όπως προβλέπει ο νόμος και η διεθνής πρακτική.

Οι επιχειρηματικές αποφάσεις για την αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων λαμβάνονται με κριτήριο τις οικονομικές αποδόσεις σε βάθος είκοσι – τριάντα ετών. Ετσι η σημερινή χαμηλή τιμή του αργού πετρελαίου, ενώ δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη λήψη αποφάσεων, βεβαίως και υπεισέρχεται στις γενικότερες επιχειρηματικές κινήσεις υπό την έννοια ότι σε περιόδους χαμηλών τιμών αργού υπάρχει σκεπτικισμός σε νέες επενδύσεις υψηλού κινδύνου και περικοπές άμεσων εκταμιεύσεων. Δεδομένου ότι η βιομηχανία της έρευνας και της παραγωγής υδρογονανθράκων είναι τομέας της οικονομίας με θεαματικό δυναμισμό, προσδοκούμε ότι με τη δραστηριοποίηση των ΕΛΠΕ και των διεθνών επιχειρηματικών σχημάτων στα οποία ήδη συμμετέχουμε στον ελλαδικό χώρο, θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις προσέλκυσης μεγαλύτερου διεθνούς ενδιαφέροντος, οι οποίες είναι δυνατόν σε μια μεταγενέστερη φάση να υποστηριχθούν ακόμη πιο πολύ με τις κατάλληλες κινήσεις της πολιτείας.

Ηδη έχουν γίνει τα πρώτα βήματα ανοίγματος της αγοράς με τους τρεις διαγωνισμούς στη Δ. Ελλάδα, έστω με δυσκολίες και καθυστερήσεις. Η διεθνής αγορά παρακολουθεί την ολοκλήρωση των διαγωνισμών σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και παράλληλα αναμένει τις επόμενες κινήσεις του ελληνικού Δημοσίου (επιπρόσθετα σεισμικά, νέοι διαγωνισμοί κ.λπ.).

Τα ΕΛΠΕ έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στην έρευνα πετρελαίου στην Ελλάδα από το 1975, συνεχίζουν και θα συνεχίσουν να επενδύουν στη χώρα επιλέγοντας κάθε φορά τις κατάλληλες επενδυτικές ευκαιρίες. Ο απόλυτος σεβασμός στο περιβάλλον και στις υφιστάμενες δραστηριότητες των τοπικών κοινωνιών αποτελούν απαράβατες αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υιοθετούν τα ΕΛΠΕ με επιτυχή και αναγνωρίσιμα αποτελέσματα. Είναι αδιαπραγμάτευτο καθήκον μας να εφαρμόσουμε όλες εκείνες τις τεχνολογικές μεθόδους, που θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε και να εκμεταλλευτούμε τυχόν κοιτάσματα υδρογονανθράκων, προς όφελος, πέραν της εταιρείας, της οικονομίας της χώρας μας και της περαιτέρω ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών διασφαλίζοντας, παράλληλα, την ανεκτίμητη κληρονομιά που έχουμε ως λαός, τον φυσικό πλούτο των θαλασσών μας και των βουνών μας. Η έρευνα πετρελαίου απαιτεί υψηλές επενδύσεις, σύγχρονη τεχνολογία, πολλή δουλειά με προσήλωση στον στόχο, υπομονή και επιμονή. Εμείς όλοι στα ΕΛΠΕ είμαστε αισιόδοξοι ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι απολύτως θετικό, δικαιώνοντας τις προσπάθειες και τις προσδοκίες τόσο του ομίλου μας όσο και του ελληνικού λαού.

* Γρ. Στεργιούλης, Διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΕΛΠΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas AVINOIL Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil FuelMate Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Greek Mafia Guardian Handelsblatt HelleniQ Energy Inside Story interlock kWh LANA LG LNG LPC Lukoil Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy twitter Urals windfall tax WOOD World Bank WTI Yiufi «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξανδρούπολη Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αττική Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις Γιάννης Θεοτοκάς ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΛΣΤΑΤ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΥΠ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κονταξής Δημήτρης Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τζιόλας Χρήστος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΗΜ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αγωγός αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτρικό ρεύμα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κακοκαιρία κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!