| Notaka

Αλλαγές όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης πρατηρίων

Τροποποίηση − συμπλήρωση διατάξεων περί όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας

altΤροποποίηση − συμπλήρωση διατάξεων περί όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας

«Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, ταυτόχρονα με την αίτηση γιατη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας, υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη παράγραφο 4 του άρθρου 26 του παρόντος, οπότε χορηγείται νέα ενιαία άδεια λειτουργίας μετά των υφισταμένων τροποποιήσεων.».

2. Στο άρθρο 6 του Π.Δ. 1224/81 (ΦΕΚ Α΄ 303) όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 18, ως εξής:

«18. Στις περιπτώσεις λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων, όπου σε όμορο οικόπεδο λειτουργεί άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, πλην πρατηρίου Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της παραγράφου7 του άρθρου 114 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει, με εξαίρεση αμιγές πρατήριο υγραερίου (LPG), ή αμιγές πρατήριο πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή μικτό πρατήριο υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), επιτρέπεται η επικοινωνία του οικοπέδου του με αυτό του πρατηρίου, τούτου επιτυγχανομένου μέσω της μερικής κατάργησης της περίφραξης στο κοινό τους όριο, επί μήκους έξι (6) μέτρων από το άκρο της ρυμοτομικής γραμμής, για τη χάραξη και κατασκευή ασφαλτοστρωμένης εσωτερικής διόδου επικοινωνίας κατάλληλων προδιαγραφών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έτσι ώστε η ανωτέρω αναφερόμενη όμορη επιχείρηση και το λειτουργούν πρατήριο υγρών καυσίμων να έχουν, είτε τις υφιστάμενες προσπελάσεις των, είτε κοινή σύνδεση με την έμπροσθεν αυτών οδό(ή οδούς), δηλαδή κοινή είσοδο και έξοδο κατά στάδιο ανάπτυξής της.

Στη περίπτωση αυτή, για την έγκριση των ανωτέρω,υποβάλλεται στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αίτηση του εκμεταλλευτή του λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Τεχνική έκθεση, σε πέντε (5) αντίγραφα, του υπεύθυνου κατά το Νόμο Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε., η οποία αναφέρεται στην επερχόμενη μεταβολή στο κοινό όριο του πρατηρίου και της όμορης αυτού ιδιοκτησίας,που κάνει χρήση της υπόψη διάταξης.

β) Σχεδιάγραμμα γενικής διάταξης σε πέντε (5) αντίγραφα, κατάλληλης κλίμακας, στο οποίο εκτός του οικοπέδου του πρατηρίου υγρών καυσίμων απεικονίζεται και το όμορο αυτού ακίνητο το οποίο κάνει χρήση της υπόψη διάταξης, μέσω της κατασκευής εσωτερικής διόδου επικοινωνίας τους.Επίσης, στο υπόψη σχεδιάγραμμα θα εμφαίνεται, πλέον της οριζοντιογραφίας της χάραξης της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των παραπάνω ακινήτων και η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση αυτής, ιδιαίτερα αυτή που πρέπει να τοποθετηθεί προ της εισόδου/διέλευσής της από την όμορη του πρατηρίου επιχείρηση στο οικόπεδο του πρατηρίου ή και αντιστρόφως.Τέλος, στο υπόψη σχεδιάγραμμα θα απεικονίζονται και σχέδια λεπτομερειών, κατάλληλης κλίμακας της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας, όπως μηκοτομή και κατά πλάτος τομές αυτής.

γ) Συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η συναίνεση του εκμεταλλευτή της επιχειρηματικής δραστηριότητας που λειτουργεί σε όμορο οικόπεδο με αυτό του πρατηρίου υγρών καυσίμων, για τη δημιουργία της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των ακινήτων τους. δ) Έγκριση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, η οποία έχει χορηγήσει τις αρχικές εγκρίσεις κυκλοφοριακής προσπέλασης του υπό λειτουργική σύνδεση λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης, που επιθυμεί να ενταχθεί στις διατάξεις της παρούσας, η οποία περιλαμβάνει επίσης και την έγκριση της υποχρεωτικής εγκατάστασης της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης για την ομαλή ρύθμιση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας κατά μήκος της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας και ιδιαίτερα στην προ της εισόδου/διέλευσης αυτής, από το πρατήριο υγρών καυσίμων προς την όμορη αυτού επιχείρηση ή αντιστρόφως.

ε) Έγκριση της, κατά περίπτωση, αδειοδοτούσας αρχής της επιχειρηματικής δραστηριότητας που λειτουργεί σε όμορο οικόπεδο με αυτό του πρατηρίου υγρών καυσίμων, για τη δημιουργία της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των ακινήτων τους, με το οικόπεδο του πρατηρίου υγρών καυσίμων ή εναλλακτικά, σχετική Βεβαίωση της αδειοδοτούσας, την όμορη δραστηριότητα,αρχής στην οποία να αναγράφεται ότι συμφωνεί για την ανωτέρω κυκλοφοριακή προσπέλαση του υπό λειτουργική σύνδεση λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης.

Έπειτα από την υποβολή και εξέταση των ανωτέρω δικαιολογητικών από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών, χορηγείται η σχετική έγκριση, εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι πλήρη, ορθά και πληρούν τις κείμενες διατάξεις.

Μετά την υλοποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης εγκριθείσας εσωτερικής διόδου επικοινωνίας του λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης

αυτού επιχείρησης, χορηγείται νέα ενιαία άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των νομίμων εγκαταστάσεών του, με την υποβολή αίτησης που θα συνοδεύεται από:

α) Νέο Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεώς του από τη πυροσβεστική υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του εκμεταλλευτή τουπρατηρίου.

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του υπεύθυνου κατά το Νόμο Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε. που επέβλεψε την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εγκριθείσας εσωτερικής διόδου επικοινωνίας του λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνεται ότι οι παραπάνω εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας και του υπ’ αριθμ.1224/1981 Προεδρικού Διατάγματος, όπως ισχύει.

γ) Άδεια μερικής κατεδάφισης της τυχόν υπάρχουσας περίφραξης του πρατηρίου υγρών καυσίμων, από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, η οποία είχε εκδώσει την άδεια δόμησής της ή την οικοδομική άδεια του πρατηρίου.».

3. Στο τέλος της παραγράφου 1στ του άρθρου 5 του

Β.Δ. 465/70 (ΦΕΚ Α΄ 150), όπως ισχύει, προστίθεται νέο

εδάφιο, ως εξής:

«Στις περιπτώσεις λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων, όπου σε όμορο γήπεδο λειτουργεί άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, πλην πρατηρίου Παροχής

Καυσίμων και Ενέργειας της παραγράφου 7 του άρθρου114 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει, με εξαίρεση αμιγή πρατήρια υγραερίου (LPG), ή αμιγή πρατήρια πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή μικτά πρατήρια υγραερίου (LPG)και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), επιτρέπεται η επικοινωνία του γηπέδου του με αυτό του πρατηρίου,τούτου επιτυγχανομένου μέσω της μερικής κατάργησης της περίφραξης στο κοινό τους όριο, επί μήκους έξι (6)μέτρων από το άκρο της ρυμοτομικής γραμμής, ή κατ’ εξαίρεση και σε άλλη θέση αν από την όλη διάταξη του περιβάλλοντος χώρου αντικειμενικά αυτό είναι ανέφικτο, για τη χάραξη και κατασκευή ασφαλτοστρωμένης εσωτερικής διόδου επικοινωνίας κατάλληλων προδιαγραφών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έτσι ώστε η ανωτέρω αναφερόμενη όμορη επιχείρηση και το λειτουργούν πρατήριο υγρών καυσίμων να έχουν, είτε τις υφιστάμενες προσπελάσεις των, είτε κοινή σύνδεση με την έμπροσθεν αυτών οδό (ή οδούς), δηλαδή κοινή είσοδο και έξοδο κατά στάδιο ανάπτυξής της.

Στη περίπτωση αυτή, για την έγκριση των ανωτέρω,υποβάλλεται στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αίτηση του εκμεταλλευτή του λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Τεχνική έκθεση, σε πέντε (5) αντίγραφα, του υπεύθυνου κατά το Νόμο Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε., η οποία αναφέρεται στην επερχόμενη μεταβολή στο κοινό όριο του πρατηρίου και της όμορης αυτού ιδιοκτησίας που κάνει χρήση της υπόψη διάταξης.

β) Σχεδιάγραμμα γενικής διάταξης σε πέντε (5) αντίγραφα, κατάλληλης κλίμακας, στο οποίο εκτός του γηπέδου του πρατηρίου υγρών καυσίμων απεικονίζεται και το όμορο αυτού ακίνητο το οποίο κάνει χρήση της υπόψη διάταξης μέσω της κατασκευής εσωτερικής διόδου επικοινωνίας τους. Επίσης, στο υπόψη σχεδιάγραμμα θα εμφαίνεται, πλέον της οριζοντιογραφίας της χάραξης της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των παραπάνω ακινήτων και η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση αυτής, ιδιαίτερα αυτή που πρέπει να τοποθετηθεί προ της εισόδου/διέλευσής της από την όμορη του πρατηρίου επιχείρηση στο γήπεδο του πρατηρίου ή και αντιστρόφως. Τέλος, στο υπόψη σχεδιάγραμμα θα απεικονίζονται και σχέδια λεπτομερειών, κατάλληλης κλίμακας της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας, όπως μηκοτομή και κατά πλάτος τομές αυτής.

γ) Συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η συναίνεση του εκμεταλλευτή της επιχειρηματικής δραστηριότητας που λειτουργεί σε όμορο γήπεδο με αυτό του πρατηρίου υγρών καυσίμων, για τη δημιουργία της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των ακινήτων τους.

δ) Έγκριση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, η οποία έχει χορηγήσει τις αρχικές εγκρίσεις κυκλοφοριακής προσπέλασης του υπό λειτουργική σύνδεση λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης, που επιθυμεί να ενταχθεί στις διατάξεις της παρούσας, η οποία περιλαμβάνει επίσης και την έγκριση της υποχρεωτικής εγκατάστασης της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης για την ομαλή ρύθμιση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας κατά μήκος της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας και ιδιαίτερα στην προ της εισόδου/διέλευσης αυτής, από το πρατήριο υγρών καυσίμων προς την όμορη αυτού επιχείρηση ή και αντιστρόφως.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD World Bank WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!