| Notaka

ΠΟΠΕΚ:ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ή ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ; !!!

 

 

altΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ & ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εμείς σήμερα καταγγέλλουμε ευθέως ότι την αποκλειστική ευθύνη για την μη καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, φοροδιαφυγή, νοθεία, κλοπή) την έχει η Κεντρική Διοίκηση, επηρεαζόμενη από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις.

 

Φωτογραφίες και VIDEOσε επόμενη ανάρτηση

Είναι διαπιστωμένο και ομολογημένο το φαινόμενο της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, φοροδιαφυγή, νοθεία, κλοπή, κ.λπ.) από το οποίο οι απώλειες των δημοσίων εσόδων ανέρχονται στο 1 δις ευρώ ετησίως, όπως έχει καταγγείλει στη Βουλή ο Πρωθυπουργός κ. Λ. Παπαδήμος, και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο Γ.Γ Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Γ. Σούρλας.

Είναι εγκληματικό σήμερα να συνθλίβονται οικονομικά οι Έλληνες πολίτες με μειώσεις μισθών και συντάξεων, κατάργηση κοινωνικών παροχών  και υψηλή φορολόγηση των χαμηλών εισοδημάτων, και να μη μπορούν να καταπολεμήσουν την παράνομη διακίνηση καυσίμων και να συλλάβουν την εκτεταμένη δασμοφοροδιαφυγή.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ή ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ; !!!

Στην αναζήτηση λύσεων για την πάταξη της παράνομης διακίνησης καυσίμων οι πρατηριούχοι πρότειναν το 2002 την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εισροών-εκροών σε όλα τα στάδια διακίνησης και διάθεσης των καυσίμων, για τον απόλυτο έλεγχο και την παρακολούθηση κάθε λίτρου καυσίμου από την είσοδο του στην Ελλάδα μέχρι την κατανάλωση του.

Η πρόταση των πρατηριούχων είχε ως βάση τα επιτεύγματα και τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, το δε κόστος εφαρμογής και εγκατάστασης του ηλεκτρονικού συστήματος εισροών-εκροών σε όλα τα στάδια διάθεσης και διακίνησης των καυσίμων (200 εκατ. ευρώ περίπου) θα μπορούσε να καλυφθεί άπαξ και εξ ολοκλήρου από τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού πετρελαιοειδών (ν.3335/2005), τα οποία  μόνον για την πενταετία 2008-2012, ήταν 374.848.289,99 εκατομμύρια ευρώ, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών.

Η εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος εισροών-εκροών μετά από την πρόταση των πρατηριούχων το 2002, άρχισε να συζητείται από

το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης σαν μια πρωτοποριακή ιδέα ελέγχου της παράνομης διακίνησης καυσίμων.

Αν και η πρόταση των πρατηριούχων υιοθετήθηκε σαν ιδέα αποτελεσματικού ελέγχου της παράνομης διακίνησης καυσίμων δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να εφαρμοσθεί. ΓΙΑΤΙ ;

Ο λόγος είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης και η ανυπαρξία σχετικής μελέτης εφαρμογής και προγραμματικού σχεδιασμού, με την παράλληλη εμπλοκή των υπηρεσιών 6 Υπουργείων.

Σύμφωνα και με τον Τελωνειακό Κώδικα, λαθρεμπορία χαρακτηρίζεται η εισαγωγή, ή η εξαγωγή από τα σύνορα του κράτους, πραγμάτων υποκειμένων σε εισαγωγικό δασμό, ή τελωνειακό τέλος, ή φόρο, ή άλλο δικαίωμα, χωρίς έγγραφη άδεια τελωνειακής Αρχής, ή ακόμα και η διενεργούμενη σε τόπο και χρόνο άλλο από τον καθοριζόμενο.
Ομοίως και κάθε ενέργεια που αποβλέπει να στερήσει το Δημόσιο από δασμούς, τέλη, φόρους και δικαιώματα επί εισαγομένων εκ του εξωτερικού, ή εξαγομένων προς τούτο, εμπορευμάτων, έστω και αν ακόμα έχουν εισπραχθεί σε τόπο και χρόνο διάφορο από εκείνο που προβλέπει ο σχετικός νόμος.

Πρώτο λάθος  εφαρμογής, αντί να επιβάλλει την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος εισροών-εκροών σε πετρελαϊκές επιχειρήσεις που εισάγουν, διυλίζουν, εξάγουν και εμπορεύονται αφορολόγητα καύσιμα, το επιβάλλει στα πρατήρια!!! που ευτυχώς ένας μικρός αριθμός είναι αποδέκτες και διακινητές ποσοτήτων λαθρεμπορικών καυσίμων.

Δεύτερο λάθος, αντί να καλύψει  για λόγους δημοσίου συμφέροντος, από τον Ειδικό Λογαριασμό Πετρελαιοειδών το κόστος του συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών σε όλα τα στάδια διάθεσης και διακίνησης των καυσίμων, με μειοδοτικό διαγωνισμό και προκαθορισμένες τεχνικές προδιαγραφές, υποχρέωσε όλες τις επιχειρήσεις να αναλάβουν το κόστος  αγοράς και εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών, με ακαθόριστες τεχνικές προδιαγραφές υποδηλώνοντας έμμεσα την ανεπάρκεια των μέχρι σήμερα Κρατικών ελέγχων. Προβλέφθηκε όμως να επιδοτηθούν μόνον οι πρατηριούχοι και οι έμποροι πετρελαίου θέρμανσης με 40% περίπου του κόστους, η οποία επιδότηση προς το παρόν είναι όνειρο απατηλό, μπλεγμένο στα γρανάζια της κλασικής πλέον γραφειοκρατίας.

 

Ας δούμε λοιπόν που βρισκόμαστε σήμερα και πως απαξιώνεται σταδιακά η πολύ καλή ιδέα ελέγχου και καταπολέμησης της παράνομης διάθεσης και διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, φοροδιαφυγή, νοθεία, κλοπή, κ.λπ.).    

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και η σημερινή κατάσταση.       

 

Ν.3784/2009 (ΦΕΚ Α/137/7.8.2009) άρθρο 31 παρ. 7 «Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας (πρατήρια, έμποροι πετρελαίου θέρμανσης) υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος σε εγκατάσταση κ.λπ.».

Επισήμανση: Μετά από παρατάσεις το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης στα πρατήρια, (πλήν Νομού Κεφαλονιάς 31/12/14), έληξε στις 27/8/14 και στις εγκαταστάσεις των εμπόρων πετρελαίου θέρμανσης λήγει στις 14/10/14. Οι περισσότερες Περιφέρειες δεν έχουν ενημερωμένο αρχείο και δεν γνωρίζουν πόσα είναι τα ενεργά πρατήρια της περιοχής τους και πόσα απ’ αυτά  έχουν εγκαταστήσει το σύστημα!!!. Σήμερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης δεν γνωρίζουν σε τι ποσοστό των λειτουργούντων Πρατηρίων έχει εγκατασταθεί το σύστημα.

 

Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α/86/11.4.2012) άρθρο 320 παρ.6 υποπ. 9 «….επεκτείνεται η εφαρμογή των ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών σε πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τις διαδικασίες και τους όρους εγκατάστασης, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια».

Επισήμανση: Προς το παρόν η διάταξη δεν εφαρμόζεται και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής!!!!

 

Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α/86/11.4.2012) άρθρο 320 παρ. 7 «Ειδικά για τις φορολογικές αποθήκες πετρελαιοειδών προϊόντων στις οποίες κατέχονται ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 72 εγκαθίστανται ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών στα οποία συνδέεται υποχρεωτικά φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι προδιαγραφές (…………….) το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια».

Επισήμανση: Η σχετική ΚΥΑ ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β/1156) εκδόθηκε στις 30/4/2014 με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τον Ιούλιο 2016 !!!  

 

Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α/86/2012) άρθρο 320 παρ. 1 «Με κοινή απόφαση καθορίζεται η υποχρεωτική εγκατάσταση ηλεκτρονικού σήματος εντοπισμού σε βυτιοφόρα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα με δυνατότητα τηλεματικής μεταφοράς δεδομένων».

Επισήμανση: Η διάταξη παραμένει σε εκκρεμότητα, δεν εφαρμόζεται!!!

 

Ν.4072/2012 άρθρο 320 παρ. 2γ « Τα υγρά καύσιμα που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ιχνηθετούνται με ραδιοϊσότοπα ή μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες. Υγρά καύσιμα που καταναλώθηκαν, διακινήθηκαν ή αποθηκεύτηκαν και δεν ανιχνεύεται η σήμανση τους με ραδιοϊσότοπα ή μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες, θεωρούνται παράνομα, έστω κι αν διαθέτουν σχετικά παραστατικά. Με ΚΥΑ ρυθμίζονται τεχνικά ζητήματα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ανά είδος καυσίμου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια».

Επισήμανση: Η διάταξη παραμένει σε εκκρεμότητα, δεν εφαρμόζεται!!!

 

Ν.4177/2013 (ΦΕΚ Α/173/8.8.2013) άρθρο 31 παρ. 10 «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας επεκτείνεται η εφαρμογή των ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών α)στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και των διυλιστηρίων, β) στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, γ)στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατηρίων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και δ)στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων (μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κ.λπ), που αποτελούν υλικά πρόσμιξης στα υγρά καύσιμα».

Επισήμανση: Για τις εγκαταστάσεις των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης η ολοκλήρωση προβλέπεται μέχρι 14/10/14, για όλα τα υπόλοιπα σημεία διακίνησης, δεν έχει εκδοθεί ΚΥΑ και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα!!!

 

Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α/85/2014), προστέθηκε στο Ν.3887/2010 άρθρο 4 παρ.3 που αφορά παντός είδους εταιρείες με στόλους αυτοκινήτων. «Εάν η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για την φύλαξη και συντήρηση τους, μπορεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εκτός από την υποβολή Πιστοποιητικού Πυρασφαλείας, το οποίο χορηγείται από την αρμόδια Πυροσβεστικά Υπηρεσία».

Επισήμανση: Με αυτή την διάταξη μπορεί να δημιουργηθούν εκατοντάδες σημεία παράνομης διακίνησης αφορολόγητων καυσίμων!!!

Παραμένουν εκτός πρόβλεψης ελέγχου οι εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Μεγάλων Καταναλωτών και των Πρατηρίων Αφορολόγητων Καυσίμων.

 

Μετά απ’ αυτή την χαοτική κατάσταση για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, φοροδιαφυγή, νοθεία, κλοπή, κ.λπ.), με Εξ. Επείγουσα απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη στις 27/6/2014, συγκροτήθηκε Διυπουργική Επιτροπή από επτά (7) Γραμματείς των εμπλεκόμενων Υπουργείων οι οποίοι θα επιληφθούν του θέματος. H Διυπουργική Επιτροπή εξ όσων γνωρίζουμε δεν έχει συνεδριάσει ακόμη, δύο και πλέον μήνες μετά την σύσταση της, και το σημαντικότερο δεν συμμετέχει σ’ αυτή ο Γ.Γραμματέας Διαφάνειας του Υπ. Δικαιοσύνης κ. Γ. Σούρλας,  που γνωρίζει πολύ καλύτερα από κάθε άλλον το θέμα.   ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ;  

Ανυπομονούμε για την δραστηριότητα και τα  αποτελέσματα της Διυπουργικής Επιτροπής.  

 

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης

 

Η εξίσωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης τον Οκτώβριο  2012, ήταν άλλο ένα εξ αρχής αποτυχημένο μέτρο, όπως και ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ το 2008, στο πλαίσιο των ερασιτεχνικών πειραματισμών για την καταπολέμηση  του λαθρεμπορίου. Εμείς το επισημάναμε έγκαιρα αλλά οι ειδικοί σύμβουλοι των Υπουργείων είχαν άλλη άποψη. Έτσι λοιπόν σκεφθήκανε, αφού δεν μπορούμε να συλλάβουμε τα διαφυγόντα δημόσια έσοδα, λόγω ανικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών, ας αναγκάσουμε τους καταναλωτές να τα καλύψουν πληρώνοντας μεγαλύτερο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης

Αποτέλεσμα διαπιστωμένο πλέον από τα στοιχεία του Γεν. Λογιστηρίου του Υπουργείου Οικονομικών η πλήρης οικονομική αποτυχία του μέτρου, αφού το μέτρο των ειδικών συμβούλων  για την δήθεν καταπολέμηση της λαθρεμπορίας, κόστισε στα δημόσια έσοδα για τις χειμερινές περιόδους 2012 – 2014, γύρω στα  750 εκατ. ευρώ, από την μειωμένη είσπραξη ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, από τις επιχειρήσεις που διακινούν πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω μειωμένων πωλήσεων.  Η απώλεια είναι ακόμη μεγαλύτερη αν συνυπολογίσει κανείς τα διαφυγόντα έσοδα από την αύξηση της λαθρεμπορίας ναυτιλιακών και των καυσίμων εξαγωγής, τα οποία είναι απαλλαγμένα από κάθε φορολόγηση. Επίσης το αποτυχημένο εξ αρχής μέτρο της εξίσωσης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, στέρησε από χιλιάδες οικογένειες με μικρά παιδιά, αρρώστους και ηλικιωμένους, για δύο ευτυχώς ήπιους σχετικά χειμώνες, το κοινωνικό αγαθό της θέρμανσης, επιβάρυνε την μόλυνση του περιβάλλοντος από την καύση ακατάλληλων υλικών, με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και μείωσε τον τζίρο των πετρελαϊκών επιχειρήσεων κατά 70%, αυξάνοντας την ανεργία και τα λουκέτα.   

Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν λόγω της απόλυτης έλλειψης πολιτικής βούλησης να ληφθούν μέτρα που θα έφερναν αντιμέτωπο το κράτος με το ίδιο το λαθρεμπόριο. Όλα θα μπορούσαν να είναι αλλιώς και η χώρα να απαλλαγεί από την γάγγραινα της παράνομης διακίνησης καυσίμων, αν γινόταν το ιστορικό βήμα της ολομέτωπης  σύγκρουσης του κράτους και του πολιτικού συστήματος με τα ισχυρά συμφέροντα του  λαθρεμπορίου. Αν θέλουν, ας τολμήσουν.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.), συνιστά στην Κυβέρνηση και στους ειδικούς συμβούλους την άρση του αποτυχημένου και μόνον επικοινωνιακού μέτρου της εξίσωσης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, χωρίς να χρειάζεται η συναίνεση της τρόϊκα, αφού επιτρέπεται από την Οδηγία 2003/96/ΕΚ και την επαναφορά του στα επίπεδα του Μαρτίου 2011 (60€/χιλιόλιτρο). Ο ερχόμενος χειμώνας θα είναι οικονομικά πολύ πιο δύσκολος από τους προηγούμενους για τους Έλληνες, μετά από τις τελευταίες φορολογικές επιβαρύνσεις. Επιτέλους ας τελειώνουν τα ψέματα.

Αν πράγματι έχουν βάση αληθείας οι διαρρέουσες πληροφορίες ότι θα μειωθεί ο ΕΦΚ κατά 20%, όταν το 2012 αυξήθηκε κατά 450%, μάλλον μας κοροϊδεύουν. Εξάλλου ο λόγος εξίσωσης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης με τον αντίστοιχο του πετρελαίου κίνησης για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου, εξέλειπε, μετά την υποτιθέμενη εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια 27/8/2014 και στις εγκαταστάσεις Πωλητών πετρελαίου θέρμανσης 14/10/2014.

Η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, φοροδιαφυγή, νοθεία, κλοπή, κ.λπ.), είναι ξεκάθαρα θέμα πολιτικής βούλησης που δεν υπάρχει μέχρι σήμερα,  με μοναδική λύση την άρση όλων των γραφειοκρατικών εμποδίων και την επιτάχυνση των διαδικασιών εγκατάστασης του ηλεκτρονικού συστήματος εισροών-εκροών, σε όλα τα στάδια διακίνησης και διάθεσης των καυσίμων.

Σήμερα στο αιώνα της τεχνολογικής και ηλεκτρονικής εξέλιξης, που όλα παρακολουθούνται από χιλιάδες χιλιόμετρα, είναι αδιανόητο οι υπηρεσίες ενός συντεταγμένου Κράτους να μη μπορούν να παρακολουθήσουν ένα λίτρο καυσίμου, από την εισαγωγή του μέχρι την κατανάλωση του.   

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.), θα συνεχίσει να υποστηρίζει την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών, σε όλα τα στάδια διακίνησης και διάθεσης των καυσίμων.  

 

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD World Bank WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!