| Notaka |

Έκτακτο: Και οι μεταπωλητές θέρμανσης στο σύστημα επιδότησης

altΜετά από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του προεδρείου της ΠΟΠΕΚ , προς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αποφασίστηκε η επιχορήγηση και των μεταπωλητών θέρμανσης.΄Ολη η απόφαση…


 

Αριθμ. Φ2-444/14 (ΦΕΚ – 489 Β/27-2-2014): Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2-1062/2013 (ΦΕΚ 1171/ Β΄/2013) Απόφασης του Υπουργού και του Υφυ­πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο­μών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση της δράσης ενίσχυσης “Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων”» .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1.1.  Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθη­κε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/ 22.4.2005),

1.2. Του άρθρου 31 του Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α΄/2009), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/2013) και ισχύει,

1.3. Του Π.Δ. 85/2012, άρθρο 1 «Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ­ων» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/2013),

1.4. Του Π.Δ. 117/2012 (202/Α΄/19-10-2012) «Σύσταση , συγ­χώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , Υποδο­μών, Μεταφορών και Δικτύων»,

1.5.  Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/2013), με το οποίο διορίστηκε ο Κωνσταντίνος Χατζηδάκης του Ιωάννου στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ο Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννου στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

2. Τις αποφάσεις:

2.1. Τη με αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546 Απόφαση του Πρω­θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω­νιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 1653/Β΄/2013),

2.2.  Τη με αριθ. Β2-829Α/2013 (ΦΕΚ 540/Β΄/2013) Κοι­νή Υπουργική Απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει,

2.3.  Τη με αριθ. 13001/ΔΕ-1382/2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013, στη ΣΑΕ 058/2 του έργου με την ονομασία «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει,

2.4.  Τη με αριθ. Φ2-1062/2013 (ΦΕΚ 1171/Β΄/2013) Από­φαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ­ων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατη­ρίων Υγρών Καυσίμων»», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. Φ2-1859/2013 (ΦΕΚ 2083/Β΄/2013/2013) και ισχύει,

2.5. Τη με αριθ. ΠΟΛ 1206/2013 (ΦΕΚ 2237/Β΄/2013) Από­φαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δε­δομένων Εισροών-Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού»,

2.6. Τη με αριθ. Β3-337/2013 (ΦΕΚ 2584/Β΄/2013) Απόφα­ση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους των Δι­ευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γρα­φείων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορί­ου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»,

3. Το γεγονός ότι:

3.1. Το έργο αυτό αποτελεί συμπληρωματική και απα­ραίτητη δράση για τη λειτουργία των αντίστοιχων συ­στημάτων υποδοχής και ελέγχου στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που χρημα­τοδοτούνται από το ΕΣΠΑ,

3.2. Από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προ­καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ­ϋπολογισμού πέραν της προβλεφθείσας στη με αριθ. Β2-829Α/2013 (ΦΕΚ 540/Β΄/2013) Κοινή Υπουργική Απόφα­ση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» , όπως ισχύει,

3.3. Υφίσταται η ανάγκη ένταξης στους δικαιούχους της ενίσχυσης και των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, αποφασίζουμε:

Η με αριθ. Φ2-1062/2013 (ΦΕΚ 1171/Β΄/2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα­γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δρά­σης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» τροποποιείται ως εξής:

i. Οι όροι της στήλης Α, αντικαθίστανται από τους όρους της στήλης Β, ως εξής:

Στήλη Α

Στήλη Β

«πρατήριο»

«πρατήριο ή εγκατάσταση»

«πρατήριο υγρών καυσίμων»

«πρατήριο υγρών καυσίμων ή εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης»

ii. Μετά το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 3 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«

• 46.71.13.14: Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή»

iii. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4 «Το ύψος της επιχορήγησης … ανά μονάδα εξοπλισμού», καθώς και ο πίνακας που ακολουθεί αντικαθίστανται ως εξής:

«Το ύψος της επιχορήγησης θα αντιστοιχεί στον αριθ­μό των εγκατεστημένων δεξαμενών του πρατηρίου ή της εγκατάστασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ακόλουθους πίνακες I και II (πρατήρια υγρών καυσί­μων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμαν­σης αντιστοίχως) των κατ’ αποκοπήν ενισχύσεων ανά μονάδα εξοπλισμού.

Πίνακας I: Κατ’ αποκοπήν ενισχύσεις ανά μονάδα εξοπλισμού (πρατήρια υγρών καυσίμων).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Κεντρική Υπολογιστική

Μονάδα:

Η/Υ και απαραίτητο

λογισμικό συστήματος

Εισροών-Εκροών

1.500 €

ανά πρατήριο

Υποσύστημα Αντλιών: Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης & Διαχείρισης Αντλιών

1.250 €

ανά πρατήριο

Υποσύστημα Δεξαμενών: Controller (κονσόλα) Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι

500 €

400 €

ανά πρατήριο ανά δεξαμενή

Αυτόματη Έκδοση

Φορολογικών Αποδείξεων:

Φορολογικός μηχανισμός

ΕΑΦΔΣΣ

Θερμικός Εκτυπωτής

Αποδείξεων

300 €

200 €

ανά πρατήριο ανά πρατήριο

Πίνακας II: Κατ’ αποκοπήν ενισχύσεις ανά μονάδα εξοπλισμού (εγκαταστάσεις πώλησης πετρελαίου Θέρμανσης).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

  ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Κεντρική Υπολογιστική

Μονάδα:

Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό

συστήματος Εισροών –

Εκροών

1.500 €

ανά εγκατάσταση

Υποσύστημα Αντλιών: Interfaces για τις αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης & Διαχείρισης Αντλιών

800 €

ανά εγκατάσταση

Υποσύστημα Δεξαμενών: Controller (κονσόλα)

Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι και προσαρμογή δεξαμενών για υποδοχή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων συστήματος

500 €

1.000 €

ανά εγκατάσταση

ανά δεξαμενή

Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων:

Φορολογικός μηχανισμός

ΕΑΦΔΣΣ

Θερμικός Εκτυπωτής

Αποδείξεων

300 €

200 €

ανά εγκατάσταση

ανά εγκατάσταση

Ογκομετρητές 3΄΄ και 4΄΄

1.500 €

ανά ογκομετρητή»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD World Bank WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!