| Notaka |

Έκτακτο: Και οι μεταπωλητές θέρμανσης στο σύστημα επιδότησης

altΜετά από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του προεδρείου της ΠΟΠΕΚ , προς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αποφασίστηκε η επιχορήγηση και των μεταπωλητών θέρμανσης.΄Ολη η απόφαση…


 

Αριθμ. Φ2-444/14 (ΦΕΚ – 489 Β/27-2-2014): Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2-1062/2013 (ΦΕΚ 1171/ Β΄/2013) Απόφασης του Υπουργού και του Υφυ­πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο­μών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση της δράσης ενίσχυσης “Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων”» .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1.1.  Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθη­κε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/ 22.4.2005),

1.2. Του άρθρου 31 του Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α΄/2009), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/2013) και ισχύει,

1.3. Του Π.Δ. 85/2012, άρθρο 1 «Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ­ων» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/2013),

1.4. Του Π.Δ. 117/2012 (202/Α΄/19-10-2012) «Σύσταση , συγ­χώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , Υποδο­μών, Μεταφορών και Δικτύων»,

1.5.  Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/2013), με το οποίο διορίστηκε ο Κωνσταντίνος Χατζηδάκης του Ιωάννου στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ο Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννου στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

2. Τις αποφάσεις:

2.1. Τη με αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546 Απόφαση του Πρω­θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω­νιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 1653/Β΄/2013),

2.2.  Τη με αριθ. Β2-829Α/2013 (ΦΕΚ 540/Β΄/2013) Κοι­νή Υπουργική Απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει,

2.3.  Τη με αριθ. 13001/ΔΕ-1382/2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013, στη ΣΑΕ 058/2 του έργου με την ονομασία «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει,

2.4.  Τη με αριθ. Φ2-1062/2013 (ΦΕΚ 1171/Β΄/2013) Από­φαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ­ων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατη­ρίων Υγρών Καυσίμων»», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. Φ2-1859/2013 (ΦΕΚ 2083/Β΄/2013/2013) και ισχύει,

2.5. Τη με αριθ. ΠΟΛ 1206/2013 (ΦΕΚ 2237/Β΄/2013) Από­φαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δε­δομένων Εισροών-Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού»,

2.6. Τη με αριθ. Β3-337/2013 (ΦΕΚ 2584/Β΄/2013) Απόφα­ση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους των Δι­ευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γρα­φείων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορί­ου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»,

3. Το γεγονός ότι:

3.1. Το έργο αυτό αποτελεί συμπληρωματική και απα­ραίτητη δράση για τη λειτουργία των αντίστοιχων συ­στημάτων υποδοχής και ελέγχου στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που χρημα­τοδοτούνται από το ΕΣΠΑ,

3.2. Από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προ­καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ­ϋπολογισμού πέραν της προβλεφθείσας στη με αριθ. Β2-829Α/2013 (ΦΕΚ 540/Β΄/2013) Κοινή Υπουργική Απόφα­ση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» , όπως ισχύει,

3.3. Υφίσταται η ανάγκη ένταξης στους δικαιούχους της ενίσχυσης και των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, αποφασίζουμε:

Η με αριθ. Φ2-1062/2013 (ΦΕΚ 1171/Β΄/2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα­γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δρά­σης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» τροποποιείται ως εξής:

i. Οι όροι της στήλης Α, αντικαθίστανται από τους όρους της στήλης Β, ως εξής:

Στήλη Α

Στήλη Β

«πρατήριο»

«πρατήριο ή εγκατάσταση»

«πρατήριο υγρών καυσίμων»

«πρατήριο υγρών καυσίμων ή εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης»

ii. Μετά το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 3 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«

• 46.71.13.14: Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή»

iii. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4 «Το ύψος της επιχορήγησης … ανά μονάδα εξοπλισμού», καθώς και ο πίνακας που ακολουθεί αντικαθίστανται ως εξής:

«Το ύψος της επιχορήγησης θα αντιστοιχεί στον αριθ­μό των εγκατεστημένων δεξαμενών του πρατηρίου ή της εγκατάστασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ακόλουθους πίνακες I και II (πρατήρια υγρών καυσί­μων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμαν­σης αντιστοίχως) των κατ’ αποκοπήν ενισχύσεων ανά μονάδα εξοπλισμού.

Πίνακας I: Κατ’ αποκοπήν ενισχύσεις ανά μονάδα εξοπλισμού (πρατήρια υγρών καυσίμων).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Κεντρική Υπολογιστική

Μονάδα:

Η/Υ και απαραίτητο

λογισμικό συστήματος

Εισροών-Εκροών

1.500 €

ανά πρατήριο

Υποσύστημα Αντλιών: Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης & Διαχείρισης Αντλιών

1.250 €

ανά πρατήριο

Υποσύστημα Δεξαμενών: Controller (κονσόλα) Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι

500 €

400 €

ανά πρατήριο ανά δεξαμενή

Αυτόματη Έκδοση

Φορολογικών Αποδείξεων:

Φορολογικός μηχανισμός

ΕΑΦΔΣΣ

Θερμικός Εκτυπωτής

Αποδείξεων

300 €

200 €

ανά πρατήριο ανά πρατήριο

Πίνακας II: Κατ’ αποκοπήν ενισχύσεις ανά μονάδα εξοπλισμού (εγκαταστάσεις πώλησης πετρελαίου Θέρμανσης).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

  ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Κεντρική Υπολογιστική

Μονάδα:

Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό

συστήματος Εισροών –

Εκροών

1.500 €

ανά εγκατάσταση

Υποσύστημα Αντλιών: Interfaces για τις αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης & Διαχείρισης Αντλιών

800 €

ανά εγκατάσταση

Υποσύστημα Δεξαμενών: Controller (κονσόλα)

Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι και προσαρμογή δεξαμενών για υποδοχή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων συστήματος

500 €

1.000 €

ανά εγκατάσταση

ανά δεξαμενή

Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων:

Φορολογικός μηχανισμός

ΕΑΦΔΣΣ

Θερμικός Εκτυπωτής

Αποδείξεων

300 €

200 €

ανά εγκατάσταση

ανά εγκατάσταση

Ογκομετρητές 3΄΄ και 4΄΄

1.500 €

ανά ογκομετρητή»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar