| Notaka

Ενημέρωση για τη διαδικασία εγκατάστασης των συστημάτων εισροών-εκροών

deltio-typou-popek-epiboli-plafonΑναλυτικό οδηγό για τη διαδικασία εγκατάστασης των συστημάτων εισροών – εκροών, τα σημεία που πρέπει να γνωρίζουν και να προσέξουν οι πρατηριούχοι προκειμένου να διαφυλάξουν τα συμφέροντά τους και να προστατευθούν από τυχόν αθέμιτες πρακτικές.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τις συμβάσεις για την εγκατάσταση των συστημάτων οι συνάδελφοι μπορούν να απευθύνονται είτε στην ΠΟΠΕΚ, είτε στο νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας μας, δηλαδή το γραφείο του κ.. Γ. Ξανθούλη.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση προς τους πρατηριούχους για τη διαδικασία εγκατάστασης των συστημάτων:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ

Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση προβλέπει την έναρξη της διαδικασίας εφαρμογής των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών κατά τις παρακάτω ημερομηνίες:

α) για τις περιφερειακές ενότητες Αττικής και Θεσσαλονίκης  27  Μαρτίου 2013

β) για τις  περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων, 27 Σεπτεμβρίου 2013 και

γ). Για την υπόλοιπη Ελληνική Επικράτεια, 27 Μαρτίου 2014.

Σχετικά με την υποχρέωσή σας αυτή σας επισημαίνουμε τα εξής:

Α.        Ως προς το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του συστήματος.

•           Προβλέπεται από τη Διοίκηση έως τις ανωτέρω ημερομηνίες μόνο η υποχρέωση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπαγωγή στο καθεστώς χρηματοδότησης από το κράτος της εγκατάστασης συστήματος εισροών-εκροών .

•           Ουδεμία υποχρέωση σύναψης σύμβασης με τις εγκαταστάτριες εταιρίες προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Β. Οι  προτεινόμενες προς υπογραφή συμβάσεις μεταξύ των εγκαταστατριών εταιριών και των Πρατηριούχων.

•           Οποιαδήποτε προτεινόμενη σύμβαση προς υπογραφή από τις εγκαταστάτριες εταιρίες αποκλειστικό σκοπό έχει τη ρύθμιση των όρων συνεργασίας μεταξύ των ανωτέρω και συνάπτεται κατόπιν συμφωνίας των μερών και με όρους κοινής αποδοχής (όχι σύμβαση προσχώρησης).

•           Η επιλογή της εγκαταστάτριας εταιρίας με την οποία θα συνεργαστεί ο Πρατηριούχος για να εγκαταστήσει το σύστημα εναπόκειται στην ελεύθερη επιλογή του κατόπιν έρευνας της αγοράς.

•           Ο κατάλογος με τις εγκαταστάτριες εταιρίες ο οποίος έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου αναφέρει τις εταιρίες οι οποίες έχουν υποβάλλει μέχρι σήμερα (θα ακολουθήσουν και άλλες) σχετικό φάκελο στη Γενική Γραμματεία και δηλώνουν ότι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ότι δύναται να παρέχουν ανταλλακτικά και υπηρεσίες άμεσης τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον 10 χρόνια από την ημερομηνία εγκατάστασης.

•           Η εγκαταστάτρια εταιρία οφείλει να γνωστοποιεί στον Πρατηριούχο πριν την υπογραφή και να αναφέρει στη σύμβαση το συνολικό κόστος της εγκατάστασης του συστήματος.

•           Οι δυνατότητες καταγγελίας της σύμβασης πρέπει να προβλέπονται με σαφήνεια και συγκεκριμένα θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης και μη αποπληρωμής του τιμήματος ή μείωσης αυτού κατά περίπτωση εφόσον (ενδεικτικά):

–           Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της εγκατάστασης του συστήματος στην προβλεπόμενη συμβατική ημερομηνία και ο Πρατηριούχος επιθυμεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

–           Η εγκαταστάτρια εταιρία καθυστερεί αδικαιολόγητα να ολοκληρώσει την εγκατάσταση του συστήματος στην προβλεπόμενη συμβατική ημερομηνία.

–           Η εγκαταστάτρια εταιρία εγκαταστήσει σύστημα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της νομοθεσίας.

–           Η εγκαταστάτρια εταιρία παραδώσει στον Πρατηριούχο σύστημα εισροών – εκροών το οποίο παρουσιάζει βλάβες και οδηγούν στην πολυήμερη διακοπή των αντίστοιχων λειτουργιών του πρατηρίου μέχρι την επιδιόρθώσή της κ.α..

Γ. Ως προς τη διαδικασία χρηματοδότησης της εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών.

•           Η νομοθεσία προβλέπει τη χρηματοδότηση από το Κράτος μέρους του κόστους της εγκατάστασης,  με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού και κατά περίπτωση εγκατάστασης «υποσυστήματος» και ουδεμία ποσοστιαία σύνδεση αναλογίας υφίσταται μεταξύ του χρηματοδοτούμενου ποσού και του συνόλου του κόστους της εγκατάστασης.

•           Το γεγονός ότι τμήμα του συνολικού κόστους της εγκατάστασης χρηματοδοτείται από το Κράτος ουδεμία επιρροή ασκεί στο σύνολο του κόστους της εγκατάστασης το οποίο πρέπει να είναι διαπραγματεύσιμο, εύλογο και σε ανταγωνσιτική – συμφέρουσα – τιμή.

•           Η χρηματοδότηση του Κράτους παρέχεται με «κουπόνι». Ο Πρατηριούχος για να λάβει το κουπόνι χρηματοδότησης εισέρχεται στην ιστοσελίδα http://digitalaid.ktpae.gr/ όπου εισάγει τα στοιχεία του στα σχετικά πεδία.

•           Όταν το ηλεκτρονικό σύστημα είναι έτοιμο από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του «Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΥΠΟΙΑΝ), ο Πρατηριούχος θα λάβει το κουπόνι με το ποσό της χρηματοδότησης για την εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου εισροών – εκροών .

•           Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος από την Εγκαταστάτρια Εταιρία της επιλογής του Πρατηριούχου, ο τελευταίος ελέγχει την καλή λειτουργία του συστήματος για χρονικό διάστημα μέχρι ενός μηνός από την παραλαβή του.

•           Εφόσον το σύστημα λειτουργεί ορθά  κατόπιν της δοκιμαστικής λειτουργίας, ο Πρατηριούχος παραδίδει το κουπόνι χρηματοδότησης στην Εγκαταστάτρια εταιρία.

•           Κατόπιν και εφόσον έχει πλέον ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πραγματοποιείται  διοικητική επαλήθευση από το «Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΥΠΟΙΑΝ) της υλοποίησης του έργου  από την Εγκαταστάτρια Εταιρία, κατά την οποία θα επιβεβαιώνεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων της δράσης και της νομιμότητας της διαδικασίας.

•           Εφόσον ολοκληρωθεί η διοικητική επαλήθευση θα πραγματοποιείται η είσπραξη του αντίστοιχου ποσού από την Εγκαταστάτρια Εταιρία από το λογαριασμό των Δημοσίων Επενδύσεων.

•           Μόλις πραγματοποιηθεί η εξαργύρωση του ανωτέρω κουπονιού τότε ο Πρατηριούχος οφείλει να καταβάλλει στην Εγκαταστάτρια Εταιρία το υπόλοιπο ποσό από το συμφωνηθέν συνολικό κόστος της Εγκατάστασης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas AVINOIL Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Guardian Handelsblatt HelleniQ Energy Inside Story interlock kWh LANA LG LNG LPC Lukoil Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD World Bank WTI Yiufi «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξανδρούπολη Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις Γιάννης Θεοτοκάς ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΛΣΤΑΤ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κονταξής Δημήτρης Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τζιόλας Χρήστος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΗΜ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αγωγός αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτρικό ρεύμα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!