| Notaka

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Ε.Φ.Κ.»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

Αρχιμήδους 29, 71306 Ηράκλειο – Κρήτη

Τηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881

Κιν. Προέδρου κ. Χ. Μαυράκη 6984314310

E mail: popek@sppi.gr

Ηράκλειο Κρήτης 31/08/2010

Αριθμ. Πρωτ. 91

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Ε.Φ.Κ.»

Με διακοπή της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης κινδυνεύουν οι καταναλωτές την ερχόμενη χειμερινή περίοδο αν το Υπουργείο δεν προβεί στην άμεση αναθεώρηση λειτουργίας του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ, διεμήνυσε με την ακόλουθη επιστολή της προς το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), καθώς με τη σημερινή μορφή εφαρμογής και υλοποίησης του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ δεν επετεύχθη κανένας από τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε, δηλαδή την πάταξη της λαθρεμπορίας και της απώλειας δημοσίων εσόδων όπως και την διάθεση φθηνού πετρελαίου θέρμανσης σε κοινωνικές ομάδες χαμηλών εισοδημάτων με επιδοτούμενο μειωμένο ΕΦΚ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Ε.Φ.Κ.

«Το ηλεκτρονικό σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ με βάση την εξίσωση του ΕΦΚ στα πετρέλαια κίνησης και θέρμανσης,  δημιουργήθηκε με στόχο α)την αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας και της δασμοφοροδιαφυγής και β) την διάθεση και διακίνηση του Πετρελαίου Θέρμανσης την χειμερινή περίοδο σε κοινωνικές ομάδες χαμηλών ετήσιων εισοδημάτων με επιδοτούμενο, μειωμένο ΕΦΚ.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο αρχικός του σχεδιασμός, αν και προαναγγέλθηκε το καλοκαίρι του 2005 από τους τότε Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, προέβλεπε την συνέχιση της κοινωνικής πολιτικής απέναντι σε ομάδες χαμηλών εισοδημάτων δίνοντας την δυνατότητα σ’ αυτές να προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης με μειωμένο (επιδοτούμενο) ΕΦΚ, την σωστή του χρήση από  τους δικαιούχους επιδοτούμενους χρήστες, περιορίζοντας παράλληλα τα φαινόμενα της εκτεταμένης λαθρεμπορίας και της σημαντικής απώλειας δημοσίων εσόδων.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την απογραφή όλων, διά μέσου των Κ.Ε.Π., όσων θα είχαν τις προϋποθέσεις (ανώτατο ετήσιο εισόδημα), για επιδοτούμενο ΕΦΚ κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, δηλώνοντας παράλληλα όλα τα στοιχεία του προς θέρμανση ακινήτου, όπως διεύθυνση, χαρακτηριστικά ακινήτου, τ.μέτρα θερμαινόμενου χώρου, διαστάσεις δεξαμενής καυσίμων, κ.λ.π.

Μετά την απογραφή ο δικαιούχος καταναλωτής θα προμηθευόταν  μία μαγνητική κάρτα, η οποία θα είχε κωδικοποιημένα όλα τα παραπάνω δηλωθέντα στοιχεία, την οποία θα επιδείκνυε κάθε φορά στον επίσης προς τούτο αναγνωρισμένο διακινητή προμηθευτή, ο οποίος θα επιβεβαίωνε ότι ο κάτοχος της κάρτας είναι ο δικαιούχος καταναλωτής, μέσω ασύρματης φορητής ηλεκτρονικής συσκευή (τύπου POS).

Βάση αυτής της διαδικασίας θα μπορούσε  να διενεργηθεί η συναλλαγή παράδοσης – παραλαβής και πληρωμής του πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο τον ΕΦΚ., πιστώνοντας παράλληλα τον τραπεζικό λογαριασμό του διακινητή προμηθευτή με την διαφορά του ΕΦΚ, τον οποίο αυτός κατέβαλε αρχικώς εξ’ ολοκλήρου, στο Ελληνικό Δημόσιο, κατά την αποθεματοποίηση στις εγκαταστάσεις του, ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης.

Είμαστε στην διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου αν χρειάζεται, να δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις.

 

Όλα τα παραπάνω δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, παρά τις εξαγγελίες των αρμοδίων υπουργών το καλοκαίρι του 2005. Έτσι μετά από ένα χρονικό κενό αδράνειας 25 και πλέον μηνών, κατέληξαν να αποφασίσουν βιαστικά και συνοπτικά, το φθινόπωρο του 2007 για την σημερινή μορφή λειτουργίας του ΗΦΑΙΣΤΟΥ, όπως την γνωρίζεται, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 2008.

Με την σημερινή μορφή της εφαρμογής και υλοποίησης του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ δεν επετεύχθη κανένας από τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε.

α)Ο στόχος πάταξης της λαθρεμπορίας και της απώλειας δημοσίων εσόδων δεν επετεύχθη, αφού δεν γνωρίζουμε βασικά στοιχεία των ακινήτων και των χώρων που θερμαίνονται από τις διακινούμενες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης,  πώς και από ποιους χρησιμοποιούνται.

β)Ο στόχος διάθεσης φθηνού πετρελαίου θέρμανσης με επιδοτούμενο μειωμένο ΕΦΚ σε κοινωνικές ομάδες χαμηλών εισοδημάτων, επίσης δεν επετεύχθη, αφού η εξασφάλιση φθηνού πετρελαίου με επιδοτούμενο ΕΦΚ αφορά όλους τους χρήστες ανεξαρτήτως εισοδημάτων.

Δεν είναι δυνατόν να περικόπτονται μισθοί και συντάξεις ατόμων με μεγάλα οικονομικά προβλήματα και να  επιδοτούνται για την χρήση πετρελαίου θέρμανσης άτομα υψηλών εισοδημάτων, όπως Βιομήχανοι, Εφοπλιστές, Τραπεζίτες κ.λ.π., ιδιοκτήτες ακριβών και πολυτελών ακινήτων, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, λιτότητας και μεγάλων δημόσιων ελλειμμάτων.

Θεωρούμε απαραίτητο να προχωρήσετε άμεσα στην αναθεώρηση λειτουργίας του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ προς επίτευξη των αρχικών στόχων. Άλλως εμείς θα προτείνουμε στα μέλη μας, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκαλέσουμε στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, να σταματήσουμε οριστικά την διάθεση πετρελαίου θέρμανσης κάτω απ’ αυτές τις προϋποθέσεις.

Αν το Υπ. Οικονομικών προχωρήσει σε οποιαδήποτε απόφαση, για την διάθεση κατά την νέα χειμερινή περίοδο πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο  ΕΦΚ στους καταναλωτές, δια μέσου των πρατηριούχων διακινητών, πρέπει να γνωρίζει ότι οι πρατηριούχοι αρνούνται παντελώς την συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε οικονομική εμπλοκή στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

Δεν είναι δυνατόν να καταβάλουμε στο Ελληνικό Δημόσιο όλους τους φόρους που βαρύνουν το πετρέλαιο θέρμανσης άμεσα, και την διαφορά του ΕΦΚ με την οποία επιδοτούνται οι καταναλωτές από το κράτος δια μέσου των πρατηριούχων, να τους επιστρέφεται με μεγάλη καθυστέρηση, με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος πρατηριούχος δεν έχει καμιά οφειλή από οποιαδήποτε αιτία.

Ούτε είναι δυνατόν να επιβάλλονται πρόστιμα στους πρατηριούχους, οι οποίοι καθυστέρησαν να υποβάλουν τα στοιχεία πώλησης του πετρελαίου πλέον των 7 ημερών.

Αν το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να συνεχίσει να επιδοτεί με τον μειωμένο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης όλους τους καταναλωτές κατά την νέα χειμερινή περίοδο με τις ίδιες προϋποθέσεις, θέτουμε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των μελών της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ) στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ, την έγγραφη δέσμευση του Υπ. Οικονομικών ότι η διαφορά του ΕΦΚ με την οποία πιστώνουν οι πρατηριούχοι το Δημόσιο για την άσκηση της κοινωνικής του πολιτικής, θα επιστρέφεται και θα αποδίδεται στους διακινητές πρατηριούχους χωρίς προϋποθέσεις, εντός δύο εργασίμων ημερών.¨»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD World Bank WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!